Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue (YTA)

Päijät-Hämeen liitto kuuluu Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueeseen Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien kanssa.

 

Liitot hoitavat yhdessä tehtäviä, jotka ovat

  1. alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä;
  2. sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin;
  3. sekä koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

Lisäksi toimintaa on laajennettu edunvalvontaan, aluekehitykseen ja alue-suunnitteluun sekä kansainväliseen työhön.

Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueella päätökset tehdään kunkin liiton maakuntahallituksessa erikseen. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain, vuonna 2014 puheenjohtaja oli Päijät-Hämeen liitosta ja v. 2015 Uudenmaan liitosta.

Vuoden 2010 alussa voimaan tullut aluekehityslainsäädäntö vahvisti maakuntien asemaa ja merkitystä. Tuolloin laissa määriteltiin maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet.

 

Maakuntahallitusten yhteiskokoukset

Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen maakuntahallitukset kokoontuvat yhteisten asioiden pariin 1-2 kertaa vuodessa.

 

Johtoryhmä

Yhteistoiminta-alueen toimintaa linjaa johtoryhmä, johon kuuluvat maakuntahallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto, maakuntajohtajat ja liittojen maakuntaohjelma- ja toteuttamissuunnitelmaprosesseista vastaavat asiantuntijat, jotka muodostavat samalla valmisteluryhmän.

 

Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä valmistelee vuosittain yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelman johtoryhmälle, koordinoi toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja valmistelee johtoryhmän kokoukset. Maakuntahallitusten yhteiskokous käsittelee tarvittaessa laaja-alaisia kokonaisuuksia, jotka koskevat koko yhteistoiminta-aluetta.

 

Lisätietoja:

Jari Parkkonen
maakuntajohtaja
puh. 0400 862 977  jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
puh. 040 508 6526  riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442  juha.hertsi(a)paijat-hame.fi