Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016-2020

Vuosille 2016- 2020 laadittu Maahanmuutto-ohjelma2016-2020 on järjestyksessään toinen alueelle tehty yhteinen ohjelma. Ensimmäinen maahanmuutto-ohjelma ”Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2010 – 2015” laadittiin Päijät-Hämeen liiton johdolla vuonna 2009 ja sitä täydennettiin humanitaarisen maahanmuuton osuudella keväällä 2010. Kuntien yhteiselle ohjelmalle oli suuri tarve, sillä monissa kunnissa, joissa maahanmuuttajien osuus oli hyvin pieni, ei entuudestaan ollut omia maahanmuutto- ja/tai kotouttamisohjelmia. Ohjelmasta laadittiin seurantaraportti vuonna 2013.

Päijät-Hämeen ensimmäinen maahanmuutto-ohjelma laadittiin vuosille 2010 – 2015. Käytäntö on osoittanut, että ohjelma-alueen kunnat ovat hyötyneet yhteistyöstä maahanmuuttoasioissa, huolimatta siitä, kuinka monta ulkomaan kansalaista asuu kunnan alueella. Yhteistyön merkitys on korostunut entisestään, kun maahanmuuttajien määrä on kasvanut. Vuonna 2015 alkanut pakolaiskriisi tuo kunnille täysin uusia haasteita tulevina vuosina.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tarkoituksena on tukea ja edistää paikallisesti sekä alueellisesti kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta työllistyä sekä osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan eri tavoin. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Ohjelmassa halutaan huomioida kaikki maahanmuuttajaryhmät riippumatta maahanmuuton syistä tai Suomessa asutun ajan kestosta.

Ohjelma-alue kattaa Päijät-Hämeen kunnista Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän. Ohjelma-alueeseen kuuluvat myös sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja tuottavan Peruspalvelukeskusten Aavan ja Oivan kolme Päijät-Hämeen ulkopuolella sijaitsevaa kuntaa – Iitin (Kymenlaakso), Myrskylän ja Pukkilan (Uusimaa) kunnat.

Lisätietoja:

Marko Mälly
Erityisasiantuntija
marko.mally(at)paijat-hame.fi
puh. 044 371 9438

Anne Saloranta
Maahanmuuttoasioiden päällikkö
anne.saloranta(at)lahti.fi
puh. 050 539 1639