8.9.2015

Päijät-Häme ja Kymenlaakso lisäävät yhteistyötä yli maakuntarajojen

Vuoden 2014 kylä Vuolenkoski tarjosi komeat puitteet maakuntahallitusten yhteiskokoukselle. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitusten yhteiskokous kokoontui 7.9. Lossirannan Kartanossa Vuolenkoskella.

Maakuntahallitukset lausuivat yhteisenä kantanaan, että mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvityksessä mainitut 9-12 aluetta, niin niiden muodostumisessa tulee huomioida selvityksessä mainittujen ”historiallisten ja hallinnollisen rajojen” lisäksi vahvemmin mukana palvelut, pendelöinti, asiointi, elinkeino, liikenneyhteydet sekä alueiden yhteiset kehittämisintressit, jotka ovat esim. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen välillä vahvoja. Maakuntahallinnon tehtävät katsottiin voitavan yhdistää tulevan itsehallintoalueen tehtäviin nopealla aikataululla.

Keskustelu asiasta oli vilkasta paikallisista näkökulmista ja myös kansainvälisen kaupan kannalta.

Maakuntahallitukset tiivistävät yhteistyötään ja edistävät erityisesti seuraavia painopistealueita:

  • Helsinki – Lahti – Kouvola kasvukäytävä osana hallituksen kärkihankkeita
  • Aluesuunnittelun yhteistyö yli maakuntarajojen
  • Elinkeinopoliittiset kärjet ja älykäs erikoistuminen maakunnissa mm. biotalous
  • EU-edunvalvonta yhteisen Brysselin toimiston kanssa
  • Venäjän suunnan yhteistyö ja rajat ylittävät hankkeet
  • Itämeri-yhteistyö hankkeiden avulla