Valitse sivu

Päijäthämäläisille tehdyn hyvinvointikyselyn tuloksista ilmenee, että luonto on asukkaille tärkeimpiä hyvinvointitekijöitä terveyden ja ihmissuhteiden lisäksi. Myös asuinpaikassa arvostetaan luonnonläheisyyttä, terveellisyyttä ja hyvää ilmanlaatua sekä rauhallisuutta. Ilmastonmuutos aiheuttaa lähes puolelle asukkaille huolta melko tai erittäin paljon. Huolta aiheuttivat erilaiset ääri-ilmiöt sekä ilmastonmuutosten seuraukset. Lisäksi moitteita sai mm. ilmaston muutoksen hillintään liittyvien julkisten toimien ja päätösten riittämättömyys. Turvallisuuden tunteen vahvistumisessa tärkeimmiksi asioiksi nousivat ihmissuhteet ja yhteisöllisyys, toimeentulo sekä asuinympäristön turvallisuus.

Osallisuus vahvistaa tutkitusti ihmisten hyvinvointia. Kyselyssä osallisuutta mitattiin Sokran osallisuusindikaattorilla. Vastaajien osallisuuden kokemus tuli esille kokemuksena olla tarpeellinen muille, luottamuksena, päivittäisten tekemisten merkityksellisyytenä sekä mahdollisuutena vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Yhdistystoimintaan kertoi osallistuvansa 36% vastaajista. Yhdistystoiminnan koettiin tarjoavan kiinnostavaa tekemistä ja harrastustoimintaa, tukea vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen.

Päijäthämäläisille suunnatun hyvinvointikyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja hyvinvointivajeista kehittämistyön tueksi. Hyvinvointikyselyn tuloksia on hyödynnetty vuosille 2021-2025 laaditussa Päijät-Hämeen hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa. Kysely toteutettiin viranomaisten, kehittäjien ja yhdistysten yhteistyönä. Kyselyyn vastasi 1214 päijäthämäläistä. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätietoja

Saila Juntunen, Päijät-Hämeen liitto, saila.juntunen@paijat-hame.fi tai
Kirsi Kuusinen-James, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, kirsi.kuusinen-james@phhyky.fi