Eu_lippu_tekstillaEUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO 2007-2013

Päijät-Hämeen liiton rahoittamat hankkeet ohjelmakaudella 2007-2013

  Lista hankkeista on pitkä, joten jos etsit jotain tiettyä hanketta, näppäile CRTL+F ja kirjoita sivun alalaitaan ilmestyvään laatikkoon hakusana.

  Jos haluat hankkeista lisätietoja, ota yhteyttä hankkeen toteuttajaan.

  LIIKKUVAN MONIPALVELUTILAN PALVELUTUOTANTOMALLI, Lahden ammattikorkeakoulu Oy

  LIIKUNTA- JA HYVINVOINTILIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN UUDET RATKAISUT, Vierumäki Coutry Club Oy

  INNOVATIIVISTA VIESTINTÄÄ PÄIJÄT-HÄMEEN EDUNVALVONNAN TARPEISIIN, Päijät-Hämeen liitto

  NÄKÖKULMIA ALUEKEHITYKSEEN – UUDET TEKNOLOGIAT, ELINKEINOT, KÄYTÄNNÖT, Päijät-Hämeen liitto

  PÄIJÄT-HÄMEEN AVAINTEKNOLOGIAT JA KANSAINVÄLISTYMINEN 2015, Päijät-Hämeen liitto

  TEOLLINEN INTERNET JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN, TRI ENERGY OY

  LAHDEN SEUDUN RADANVARREN HANKEKOKONAISUUDEN VALMISTELUHANKE LARA, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  HYÖTYKÄYTTÖLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ (HYKE), Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  YHTEISTYÖLLÄ PÄIJÄT-HÄMEESTÄ KIINAAN – LINJAUKSIA KIINA -TOIMIIN (LINJA), Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  SUOMEN KALUSTEALAN KANSALLINEN TKI-YKSIKKÖ, Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu

  SILTA+, Suomen Muotoilusäätiö

  HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN, Harjulan Setlementti ry

  VETOVOIMAA ALUEELLE – MESSILÄN ALUEEN SELVITYKSET, Hollolan kunta

  GERINNO KOTIYMPÄRISTÖ, Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu

  UUDISTUVA RAKENTAMINEN, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  TUTKIMUSTIEDOLLA LAATUA TAPAHTUMIIN JA LIIKUNNAN SEURATOIMINTAAN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ, Haaga Helia Oy AB, Haaga Helian ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö

  TERVEYSLIIKUNNALLA HYVINVOINTIA – ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TERVEYSLIIKUNTAHANKE, Orimattilan kaupunki

  KASVUA MATKAILUUN – PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMAN JA KANSAINVÄLISTYMISHANKKEEN LAATIMINEN V. 2015-2017, Lahden seutu – Lahti Region Oy

  HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu

  K3-TILA, Muotoilun tutkimuslaitoksen tuki ry

  MUOTOILUN PRE INKA, Lahden Seudn Kehitys LADEC Oy

  WOODVALUES, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  HEPPA, HEVOSURHEILUN PALVELU- JA KOULUTUSKESKUS -ESISELVITYS, Lahden Hevosystäväinseura ry

  VIHREÄ ICT PK-YRITYSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESSA, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikoreakoulu

  YHTEISTOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN HENNASSA, Orimattilan kaupunki

  KIPSI- JA KATTOHUOPAJÄTTEIDEN KERÄYS KIERRÄTYKSEEN, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

  LAHDEN EDELLÄKÄVIJÄMARKKINA, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  YMPÄRISTÖVASTUULLISET HIIHTOLAJIEN MM-KISAT 2017, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Lahden ammattikorkeakoulu

  VANHUUSIÄN MUUTOSTRENDIT 2040 – IKIHYVÄSTÄ TULEVAISUUTEEN, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  RAKENNEMUUTOS JA HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN UUSI TULEVAISUUS, Lahden kaupunki

  VALMENTAJAHIOMO, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

  LAHDEN ETELÄISEN KEHÄTIEN SUUNNITTELU (VT12), Lahden kaupunki

  KANSAINVÄLISEN KÄYTTÖLIITTYMÄ- JA DESIGN-YHTEISTYÖN ESISELVITYS, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

  ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TERVEYSLIIKUNTAMALLI, Orimattilan kaupunki

  ASUINYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSKOKONAISUUTENA -ESISELVITYS (ASKE), Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  ASEMAKAAVA-ALUEIDEN MAARAKENTAMISEN MASSOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy

  MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN – YHDYSKUNTARAKENTEEN PARANTAMINEN 2013-2014, Heinolan kaupunki

  HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JA HULEVESIEN HALLINTA SYSMÄN TAAJAMASSA, Sysmän kunta

  ÄLYBUSSI-HANKE, Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä/Lahden ammattikorkeakoulu

  HARTOLAN JÄÄSJÄRVEN SUUNTAAMISEEN ELINKEINOJA KEHITTÄVÄKSI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN KEINOIN JA KYTKEMINEN KIRKONKYLÄÄN, Hartolan kunta

  DESIGNERS-VILLAGE -KESÄTYÖPAJAT, Pro Puu

  MUOTOILUSTRATEGIAN ROADSHOW, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  LAHDEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ INVESTOINTIHANKE, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  KESTÄVÄN YMPÄRISTÖN KAUPUNKILABORATORIO, VEDEN KIERRON HALLINTA JA EKOSYSTEEMIPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ, Aalto-korkeakoulusäätiön Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos

  PÄIJÄT-HÄME MAAILMAN JOHTAVAKSI KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN ALUEEKSI – ORGANISAATIOIDEN INNOVAATIOKYVYKKYYDEN, ALUEELLISEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN JA KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMISHANKE, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  IDEAL – INTERNATIONAL DESIGN AND EVENT ARENA LAHTI, Lahden kaupungin sivistystoimiala

  CLEANDESIGN CENTER, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  HEINOLAN POHJAVESIALUEIDEN VEDENHANKINTAKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN JA TURVAAMINEN SEKÄ RAJAUKSIEN TARKENTAMINEN JA HULEVESIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA, Heinolan kaupunki

  GREENCITY, Lahden kaupunki, kehittämispalvelut

  MAANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN YRITYSTEN JA ASUKKAIDEN NÄKÖKULMASTA, Heinolan kaupunki

  TIKUTUS – INNOVATIIVISIA, AKTIVOIVIA PALVELUSISÄLTÖJÄ IKÄÄNTYVILLE, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  LÄÄKINNÄLLISEN JA REUMAKUNTOUTUKSEN PROFESSUURI, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

  WDC2012 LAHTI, Lahden kaupunki

  HOIVAN JA HYVINVOINNIN TUOTTAMISEN UUDET MAHDOLLISUUDET – HOIVAKONSEPTIEN KEHITTÄMINEN JA TOTEUTETTAVUUS, Sysmän kunta

  SYSMÄN RANNIKKOALUEEN JA MILJÖÖN KEHITTÄMISOHJELMA, Sysmän kunta

  TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDELTÄJÄNÄ, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  DESTHI, Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä

  YRITYSYSTÄVÄLLISYYS, Lahden alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES

  ELITE2 – ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKAA TUKEVAN TUTKIMUSTOIMINNAN VAHVISTAMINEN, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  MATERIAALIEN KÄSITTELYLLÄ LISÄÄ PALVELUJA JA TEKNIIKKAA PÄIJÄT-HÄMEESEEN (MABU-HANKE), Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  PÄIJÄT-HÄMEEN POSKI-HANKE, Geologian tutkimuskeskus/Etelä-Suomen yksikkö

  SOVELTAVAN LIIKUNNAN OSAAMIS- JA RESURSSIKESKUS, Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy

  PAIKALLISILLA TEOILLA ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN, Teknillisen korkeakoulun Lahden keskus

  PÄIJÄT-PENDELI; PÄIJÄT-HÄME – PÄÄKAUPUNKISEUTU TYÖMAT-KAPENDELÖINNIN KEHITYS, PENDELÖIJIEN NÄKEMYKSIÄ ASUINYMPÄRISTÖSTÄ JA LIIKENNEYHTEYKSIEN KEHITTÄMISESTÄ, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  VERKKOVIESTINNÄN PROFESSUURI, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  MINÄ JA VESIJÄRVI – TIEDOTUS JA VALISTUS KESTÄVÄN VESIHOIDON TUKENA, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

  IKIHYVÄ PÄIJÄT-HÄME, Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  HYVINVOINTIPALVELUJEN UUDISTAMINEN, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

  LAHTI LIVING LAB, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö

  PAKETTI – KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI, Päijät-Hämeen liitto

  ELITE – ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKAA TUKEVAN TUTKIMUSTOIMINNAN EDISTÄMINEN, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  HELSINGIN YLIOPISTON KUMMILAITOSYHTEISTYÖ JA KUMMIPROFESSUURIT 2008-2013, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  KULTTUURISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE 2008-2011, Lahden kaupunki

  LAHTI WELLBEING WEEKS, Lahden Ahkera

  LANGATON LAHTI 3 KEHITYSOHJELMA, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

  LIIKUNNAN TIEDE- JA YRITYSPUISTO SPORTPOLIS, VIERUMÄKI, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

  LÄÄKINNÄLLISEN JA REUMAKUNTOUTUKSEN PROFESSUURI, Reumasäätiö

  MUOTOILUN JA MEDIAN PALVELUKESKUS, Lahden Teollisuusseura ry

  PÄIJÄT-HÄME KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN HUIPPUALUEEKSI, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA, Lappeenrannan teknillinen yliopisto/Lahden yksikkö

  RAAKAVEDEN SAANNIN TURVAAMINEN STRATEGISESTI MERKITTÄVILLÄ POHJAVESIALUEILLA, Geologian tutkimuskeskus

  SOSIAALIGERENTOLOGIAN PROFESSUURI, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

  TKK:N KUMMIPROFESSUURITOIMINTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2008-2013, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus

  UUSIUTUVAN ENERGIAN TUTKIMUSKESKUS, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy