MUUTTUVA MAAILMA -HANKE

Työpaja 2.3.20125 Lahdessa

Työpaja 2.3.20125 Lahdessa

Päijät-Hämeen tulevaisuuden toimintaympäristökuvaus

Toimintaympäristökuvaus sisältää nykytilannekuvauksen sekä ennakointia tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tilanteista. Ennakointityön keskeisin osa oli aineistoanalyysi, jonka tavoitteena oli käydä läpi suuri määrä tulevaisuustietoa, katsauksia ja selvityksiä sekä suodattaa niistä Päijät-Hämeen alueen kannalta olennaista tietoa. Haastatteluihin ja tulevaisuustiedon analyysiin perustuen yhdessä ohjausryhmän kanssa valittiin Päijät-Hämeen kannalta keskeiset muutostekijät ja tarkastelunäkökulmat, joiden pohjalta tulevaisuustietoa koottiin ja analysoitiin. Työn lopputuloksena syntyi Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus sekä tulevaisuustiedosta tulevaisuuskuvia luova työkalu – tulevaisuusgeneraattrori–  jota voidaan hyödyntää monipuolisesti tukena erilaisissa strategiaprosesseissa.

Hankkeen toteutus: Gaia Consulting Oy

Rahoitus: 
Maakunnan kehittämisraha, Päijät-Hämeen liitto, maakunnan kehittämisraha, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n sekä Koulutuskeskus Salpaus

Toteutusaika:1.10.2014 – 30.3.2015

Päijät-Hämeen tulevaisuuden toimintaympäristökuvaus

Loppuraportti