Tulevaisuusgeneraattori

Tulevaisuusgeneraattori tarjoaa erilaisia tulevaisuuskuvia strategisen suunnittelun tueksi. Voit herätellä ajatuksiasi eri teemoista: valitset vain näkökulman ja rajaat ilmiön. Näiden perusteella tulevaisuusgeneraattori tuottaa vaihtuvan viiden lauseen tulevaisuuskuvan.

Tulevaisuusgeneraattori syntyi osana Muuttuva maailma-hanketta, jossa luodattiin tulevaisuuden osaamistarpeita Päijät-Hämeen näkökulmasta. Tulevaisuusgeneraattorin periaatteita ja käyttöä on kuvattu erillisessä Loppuraportti.

 

Vapaa sanahaku