Palvelutorin taustaa

Sitran ja Eetun teettämässä verkkotutkimuksessa (2015) todettiin, että ikäihmiset ovat valmiita ostamaan palveluita kotitalousvähennystä hyödyntäen. Luotettavan palveluntarjoajan löytyminen koetaan kuitenkin ongelmaksi.

Päijät-Hämeessä on käynnistynyt kehittämistyö, Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä hanke, jossa pyritään ratkaisemaan edellä kuvattua ongelmaa. Palvelutori hankkeessa kehitetään palveluja ensisijaisesti ikäihmisille, jotka pärjäävät vielä ilman kunnallisia palveluita, mutta haluaisivat apua arkeensa luotettavilta toimijoilta. Palvelua voivat käyttää myös ikäihmisten omaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset asiakkaiden ohjauksen tukena. Palvelutori-mallin käytöönotosta on hyötyä kuntalaisille, yrityksille sekä yhteiskunnalle. Lisätietoja mm. tästä.

Elokuussa 2015 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön asiakaslähtöinen sähköinen alusta, jonka avulla käyttäjä voi saada helposti vertailtavaa tietoa kotona asumista ja hyvinvointia tukevien palveluiden hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. Sähköinen alusta on yksi monista Palvelutorin palvelukanavista, joita kehitetään samanaikaisesti. Tulevaisuudessa kuntalainen saa yhteyden Päijät-Hämeen palvelutoriin tietokoneen tai mobiililaitteen avulla 24/7, mutta tarvittaessa myös asioimalla käyntipisteissä tai soittamalla asiakaspalveluun.

Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rahoittaa hankkeen osana Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä – avainaluetta. Päijät-Hämeen liitto on hankkeen toteuttaja ja kehittäminen tehdään yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Toimijoita ovat mm. Päijät-Hämeen kunnat (+Iitti, Myrskylä ja Pukkila), Phsotey/peruspalvelukeskus Aava, Peruspalvelukeskus Oiva, PalveluSantra, Päijät-Hämeen yrittäjät, LAMK, Ladec ja Hämeen kauppakamari.

Sähköiselle alustalle kootaan erityisesti ikäihmisille kohdistettuja

 • kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia kaupallisia palveluja,
 • vapaaehtoistoimintaa ja -työtä, sekä
 • työvoimaa tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.

Tuotteistetaan edellä mainittujen toimijoiden palvelun tarjonta sähköisessä alustaratkaisussa vaatimusmäärittelyn mukaisesti.

Kuntien tuottamat palvelut otettaan käyttöön toisessa vaiheessa erillisenä kehittämishankkeena, jota edistetään Sitran rahoituksella Palvelutorin käyttöönotto-hankkeessa seuraavilla toimenpiteillä.

 • Valmistellaan ja kehitetään Palvelutorin toimintamallin mukaista asiakasohjausta ja neuvontaa yhdessä kuntien ja yksiyisten sekä kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on,
  että asiakasohjaus ja neuvonta aloittaisivat samanaikaisesti sähköisen alusta ratkaisun kanssa. Toiminta voidaan järjestää maakunnallisesti tai
  kuntien toimesta. Tärkeää on kuitenkin, että ohjauksessa ja neuvonnassa korostetaan kotitalousvähennyksen hyödyntämistä.
 • Päijät-Hämeessä tavoitteena on, että Palvelutori-malli rakennetaan kumppanuusperiaatteella hyvinvointiyrittäjyyden kanssa. Tällaisessa
  mallissa myös yritykset panostavat osaltaan myös asiakasohjaukseen.