MAAKUNNAN KEHITYS – LIIKENNE

   

  Keskimääräisen vuorokausi-liikenteen muutos 2011–2016

  • Maakunnan tieliikennesuorite 2011-16 kasvanut 1,5 % (koko maa 2,3 %)
  • Kasvua erityisesti valtatiellä 4 ja Lahteen tulevilla väylillä
  • Liikenne myös vähentynyt monilla tiejaksoilla
  • Vähennystä lähinnä seutu- ja yhdysteillä
  • Pääteiden liikenne nyt kasvussa U-ELY:n alueella, muutos verrattuna edelliseen vuoteen:
   • 2012: 0,2 %
   • 2013: 0,9 %
   • 2014: 0,4 %
   • 2015: 2,2 %
   • 2016: 1,5 %
   • 2017(heinä): 3,0 %

   

  Raskaan liikenteen muutos vuosina 2011–2016

  • Raskaan liikenteen kokonaismäärissä ei Päijät-Hämeessä tieosittain merkittäviä muutoksia, kuitenkin valtatiellä on selvää 4 kasvua
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueella raskaan liikenteen ajoneuvosuorite on vähentynyt maanteillä vuosina 2011–15 yhteensä 1,0 % , mutta kääntynyt vuonna 2016 selvään kasvuun; +3,5 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tieverkon liikenteellinen Palvelutaso 2015 (HCM, 100.huipputunti)

  • Tieverkon liikenteellinen palvelutaso on pääosin hyvä tai erittäin hyvä (A/B)
  • Liikenne on nykyisin ruuhkautunut Lahden läpikulkevalla valtatiellä 12 ja Lahteen johtavalla valtatiellä 24
  • Kartassa on ympyröity tieosat, joilla palvelutaso on huonontunut vuosina 2011–2015
   • valtatie 24
   • maantie 167