Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto avaa hankehaun TKI-toiminnan tukemiseen. Hankkeet rahoitetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) -määrärahasta. Haku on avoinna toistaiseksi niin kauan kuin rahoitusta riittää. Alueellisen TKI-toiminnan tukemiseen on varattu tällä hetkellä 370 000 €. 

Rahoituksen tavoite on lisätä TKI-toimintaa ja innovaatiokyvykkyyttä pk-yrityksissä tehostaen niiden kysyntä- ja asiakaslähtöistä arvonluontia. Rahoituksella tuetaan alueellisia innovaatioekosysteemejä ja vahvistetaan erityisesti kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden kehittämisorganisaatioiden kytkemistä mukaan pk-yritysten TKI-toiminnan aktivointiin. Rahoitus mahdollistaa myös pieniä ja ketteriä kokeiluja, jotka voivat johtaa suurempiin hankkeisiin muista rahoituslähteistä. Lisäksi kannustamme alueiden väliseen yhteistyöhön. Rahoitus täydentää ELY-keskusten kautta jaettavaa TKI-rahoitusta siten, että ne muodostavat mahdollisimman vaikuttavan kokonaisuuden. 

Hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista kriteereistä, jotta hanke voi tulla rahoitetuksi. Sen tulee: 

  • tukea pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä, 
  • vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä, tai
  • laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa. 

Lisäksi rahoitettavien hankkeiden on edistettävä maakuntastrategian mukaista kestävyyttä tai vihreää siirtymää. Hankkeen toimien tulee kytkeä yrityksiä jatkorahoitukseen. 

Tässä haussa haetaan ensisijaisesti muita kuin selvityshankkeita. Hankkeiden tulisi konkreettisesti kasvattaa TKI-rahoituksen määrää ja TKI-tekoja Päijät-Hämeessä. 

Hankkeiden rahoitukseen sovelletaan yleisiä AKKE-kriteereitä ja -ehtoja. Rahojen jakoa säätelee laki ja asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. 

Haku on edelleen käynnissä myös Päijät-Hämeen maakuntastrategian toimeenpanoa edistäville hankkeille ja innovatiivisille ja kokeileville toimille, joissa rahoitusta on jäljellä pieni määrä. 

Hakijoina voivat olla mm. kuntien kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut. 

Tarkemmat hakuohjeet, ehdot ja lomakkeet: https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/ 

Lisätietoja ELY-keskuksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen hausta laajasti verkottuneisiin, elinkeinoelämälähtöisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI)-hankkeisiin täältä.

Lisätietoja

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi