Valitse sivu

Työnantaja voi tukea monipuolisin keinoin kestävää liikkumista ja edistää sitä kautta ympäristöön ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Keinovalikoimaan kuuluvat mm. työsuhdepyörät, -matkaliput ja yhteiskäyttöiset sähköautot. 

Päijät-Sote on testannut erilaisia kestävän liikkumisen tapoja Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa-hankkeen kautta tämän vuoden aikana. Lahden kaupungilla on jo pidempää kokemusta kestävän työmatkaliikkumisen tukemisesta ja Asikkalan kunta puolestaan otti elokuussa käyttöön ensimmäisen yhteiskäyttöisen sähköauton. Kokemuksia näistä kuultiin webinaarissa 29.9.2022.

Päijät-Soten kokeilussa on tuettu työpäivän aikaista liikkumista Lahden keskusta-alueella Mankeleilla sekä sähköpotkulaudoilla. Lisäksi henkilöstölle on tarjottu työmatkoille joukkoliikenteen työsuhdematkalippuja ja työsuhdesähköpyöriä.

”Kestävän liikkumisen etuja ovat etenkin arkiliikunnan lisääntyminen ja sen terveyshyödyt, sekä ympäristöhyödyt. Kokeilun osallistujat ovat kokeneet lisääntyneen liikkumisen virkistävänä ja palauttavana niin työmatkoilla kuin työpäivän aikanakin. Kokeilusta jo saatu palaute on ollut innostuneen positiivista, vaikka parannettavaakin löytyy esimerkiksi pukuhuonetilojen osalta”, Minna Aho Päijät-Sotesta kertoo. 

”Kokeiluun osallistuville tehdyn alkukartoituksen mukaan 55 % kokeilijoista ajaa autolla alle viiden kilometrin pituista työmatkaa, joten potentiaalia kestävämmän liikkumisen lisäämiseen on. Myös työpäivän aikana on mahdollista kulkea osa nyt autoilla tehdyistä matkoista esimerkiksi pyörällä, kävellen tai potkulaudalla. Merkittävimmät syyt kokeiluun mukaan lähtemiseen olivat kokeilunhalu, liikunnan lisääminen sekä terveyshyödyt”, kertoo Marjut Villanen LAB-ammattikorkeakoulusta.  

Asikkalan kunnassa on käynnistynyt yhteiskäyttöautoilun kokeilu, jossa kunnalle hankintaan kaksi täyssähköistä henkilöautoa ja yksi pakettiauto. Autoja käytetään ensisijaisesti kunnan työntekijöiden työajoihin, mutta niitä voi käyttää myös työajan ulkopuolella pientä korvausta vastaan. Jatkossa autojen yhteiskäyttö on tarkoitus mahdollistaa myös kunnan asukkaille. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, yhteiskäyttöautojen käyttöä sekä puhtaampaa liikennettä. Osana kokeilua Vääksyn kunnanvirastolle on perustettu sähköautojen latausasema.

”Yhteiskäyttöautoista ensimmäinen Tesla on ollut käytössä elokuusta ja sen varauksiin on jopa jonoa. Jos käyttöaste pysyy hyvänä, saadaan autojen leasing-kustannukset katettua työajojen kilometrikorvauksista saaduilla säästöillä sekä pienemmässä määrin muun käytön maksuilla”, kertoo Aapo Pispa Asikkalan kunnasta. 

Lahden kaupungilla on tehty Viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelma jo vuonna 2018, ja kestävää liikkumista on edistetty monipuolisin keinoin. Uusimpana tukena kaupungin työntekijöille on tarjolla työsuhdematkalippu joukkoliikenteeseen. Käytössä on myös mm. yhteiskäyttöisiä pyöriä sekä sähköinen taakkapyörä. Sähkökäyttöiset Mankelit ovat yksi näkyvä tapa edistää kestävää liikkumista.

Kestävän liikkumisen webinaari järjestettiin osana EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa Canemure-hanketta, joka tukee maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Webinaarin esitykset sekä tallenne löytyvät nettisivuiltamme: https://paijat-hame.fi/ilmastotiekartta/materiaalipankki/

Lisätietoja:
Maarit Virtanen
Ilmastoasiantuntija
p. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot