Valitse sivu

Kuvateksti: Mukana olleet urheiluseurat kisasivat jakamalla #liitukoutsi-julkaisuja sosiaalisen median kanavissa. Rambollin projektipäällikkö Terhi Svenns luovutti seurojen some-kisan voittajalle JuniorPelicansille ”loistavan” palkinnon. Palkinnon otti vastaan toiminnanjohtaja Ari Suomalainen JuniorPelicansista. Kuva Jaakko Räty.

Liitukoutsi urheiluseurojen liikenneturvallisuustyössä

Neljä päijäthämäläistä urheiluseuraa (JuniorPelicans, FC Kuusysi, SB Heinola ja LASB) ovat syksystä 2019 lähtien edistäneet nuorten omaehtoista ja turvallista liikkumista. Seurat ovat olleet mukana Liitukoutsi-hankkeessa, jossa ne saivat seurakohtaisesti opastusta liikenneturvallisuustyöhön, ja niillä oli käytettävissään myös ”liitukoutsi”.


Nuoret liikenteen riskiryhmä


Nuorille tapahtuu liikenteessä muita ikäryhmiä enemmän liikenneonnettomuuksia. Etenkin 15–16-vuotiaat (”mopokortin suorittaneet”) sekä 18–19-vuotiaat (”henkilöautokortin suorittaneet”) korostuvat onnettomuustilastoissa selvinä piikkeinä. Päijät-Hämeessä näiden ikäluokkien liikenneturvallisuustilanne on hieman koko maan keskiarvoa heikompi.

Liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia


Liitukoutsi-hankkeessa järjestettiin harrastajille ja seurahenkilöstölle liikenneturvallisuuskysely. Kyselyyn vastanneista harrastajista suurin osa kulki harrastuksiin auton kyydissä. Syynä kulkutavan valintaan on yleisimmin harrastusmatkan pituus, mutta lisäksi vaikuttavat mm. aikatauluasiat ja harrastusvälineiden kuljettaminen. Paremmin auratut ja hiekoitetut jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä reitistön parantaminen lisäisivät eniten harrastusmatkojen kävely- ja pyöräilyinnostusta.


Kyselyn mukaan harrastusmatkoilla on tapahtunut tapaturmia (6 % vastaajista) ja läheltä piti -tilanteita (12 % vastaajista). Turvalaitteiden osalta eniten korjattavaa oli pyöräilyn turvalaitteiden ja heijastimen käytössä. Myös turvavyön käyttö bussissa oli vähäistä.


Tiedottamista ja ohjeistusta joukkueelle liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä voisi vastaajien mukaan selkeästi lisätä. Liikenneturvallisuudesta keskustellaankin seuratoiminnassa varsin vähän. Seurahenkilöstön mukaan eniten pitäisi tiedottaa pyöräilystä sekä yleisesti liikennesäännöistä.


Seuratoimintaohjeet ja liikenneturvallisuustapahtumat

Hankkeessa laadittiin seuroille ohjeet liikenneturvallisuuden huomioimiseen. Seuratoimintaohjeet ovat sisällytettävissä seurojen omiin laajempiin toimintaohjeisiin. Ne ovat myös muokattavia, jolloin seuran omat painotukset sekä tapahtumat on mahdollista huomioida.


Hankkeen aikana järjestettiin kaksi liikenneturvallisuuskoulutusta Lahden, Heinolan ja Hollolan alueella toimiville seuroille. Lisäksi hankkeessa mukana olleiden seurojen kanssa järjestettiin liikenneturvallisuustapahtumia, joissa liikenneturvallisuuspisteet olivat osana seuran omaa tapahtumaa.

  • Liitukoutsin myötä liikenneturvallisuusasiat ovat näkyneet seuramme toiminnassa aiempaa enemmän, toteaa toiminnanjohtaja Ari Suomalainen JuniorPelicansista.
  • Hankkeen myötä liikenneturvallisuutta on tuotu vahvemmin esiin seuran viestinnässä. Liitukoutsin tiedotteet olivat todella hyviä, kehuu LASBin Päivi Helén.

Päijät-Hämeen liitossa olemme mielissämme siitä, että isot seurat suhtautuvat nuorten harrastajien ja urheilijoiden liikennekäyttäytymiseen vakavasti ja haluavat urheilun lisäksi myös kasvattaa lapsia ja nuoria turvalliseen liikkumiseen. Kaikissa maakunnan kunnissa toteutettavan liikenneturvallisuustyön kautta hyvät käytännöt leviävät myös muiden kuntien käyttöön ja muutkin kunnat hyötyvät tästä liikennejärjestelmätyön kustantamasta hankkeesta, toteaa suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta.

Hanke päättyi lokakuussa 2020. Sen rahoittivat Päijät-Hämeen liitto, Lahden ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan kunta. Konsulttina työssä toimi Ramboll Finland Oy. Hanke sai Traficomilta tieliikenteen turvallisuuden valtionavustusta, joka on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin sekä tutkimukseen.

Lisätietoja:


Jari Suomalainen, JuniorPelicans, puh. 050 375 0685 ari.suomalainen@juniorpelicans.fi
Jari Vastamäki, SB Heinola, puh. 040 540 9045, jari.vastamaki@sbheinola.fi
Päivi Helén, LASB, puh. 041 4573 119, paivi.helen@lasb.fi
Jaana Martikainen, Päijät-Hämeen liitto,, puh. 044 371 9467, jaana.martikainen@paijat-hame.fi
Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy, puh. 050 358 0733, terhi.svenns@ramboll.fi