Valitse sivu

Credit: Behoerde fuer Umwelt Energie Klima Agrarwirtschaft

Mitä erilaisia mahdollisuuksia löytyy siirtymään kertakäyttöpakkauksista uudelleenkäytettäviin ruokapakkauksiin? Itämeren alueen maat selvittivät asiaa Change(K)now! hankkeessa. Kerta- vs. uudelleenkäyttöä selvitettiin niin julkisissa ruokapalveluissa, yleisötapahtumissa kuin kotiin vietävissä ja toimitettavissa ruokapakkauksissa. Asiaa tarkasteltiin myös strategiatasolla, minkälaisia säännöksiä kaupungeilla ja mailla on kertapakkausten käytössä. Lisäksi hankekumppaneilta ja heidän sidosryhmiltänsä kysyttiin mitkä asiat estävät uudelleenkäyttöä ja minkälaisia tarpeita toimijoilla on.

Käytössä olevista esimerkeistä eniten esille nousivat erilaiset ruoan tarjoilussa hyödynnettävät uudelleenkäytettävät juoma- ja ruoka-astiat. Eri kaupungeilla, alueilla ja mailla on käytössään erilaisia säännöksiä kertakäyttöisten astioiden käytössä. Hienona esimerkkinä on Tallinna ja Viro, jossa kertakäyttöastioiden käyttö on kielletty isoissa yleisötapahtumissa. Uudelleenkäytettävien ruokapakkausten laajempi käyttöönotto julkisissa ruokapalveluissa vaatisi muun muassa tiukempaa sääntelyä, tiedonlisäämistä ja ohjeistusta.

Suomesta esille nostettiin uudelleenkäytettävät GreenCup juomakupit, Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden ympäristötavoitteet, Salpauksen ylijäämälounaan pakkaaminen omiin astioihin, julkisten hankintojen ohjeistukset ja kriteeripankki, astioiden korjauspalvelu sekä pestävät kankaiset lautasliinat vanhusten hoivakodissa.

Tutustu koko raporttiin Change(K)now! hankkeen sivuilta (PDF). Selvityksen pohjalta hankekumppaneiden on helpompi suunnitella omalla alueellaan toteutettavaa pilottia, joka tapahtuu vuoden 2025 aikana.

Change(K)now! on Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena on asennemuutos kertakäyttöisistä ruoan pakkaus- ja jakeluratkaisuista kohti kestokäyttöä ja kiertotaloutta.

Lisätiedot

Johanna Snell
johanna.snell(a)paijat-hame.fi