Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki ja Heinolan kaupunki esittävät Itärata-keskustelun vaihtoehdoksi olemassa olevien rataosuuksien kehittämistä ja Savon oikoradan rakentamista. Tuoreen selvityksen mukaan nostamalla nopeuksia nykyisillä rataosuuksilla sekä jatkamalla Lahden oikorataa Mikkeliin asti matka-aikasäästöt Itä-Suomen suuntaan voidaan saavuttaa nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Helsinki–Porvoo–Kouvola-välille kaavaillun Itäradan on suunniteltu nopeuttavan kulkuyhteyksiä Itä-Suomen suuntaan. Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen liiton sekä Heinolan kaupungin julkaiseman selvityksen mukaan Itäradan lupaamat säästöt matka-ajassa pystytään kuitenkin saamaan aikaan muilla keinoilla nopeammin ja murto-osalla kustannuksista.

Proxion Plan Oy:n toteuttamassa selvityksessä Itä-Suomen raideliikenteen parantamista tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: nykyisten ratojen kehittäminen ja nopeuksien nostaminen, Savon oikoradan rakentaminen Lahti–Mikkeli-osuudelle sekä Itäradan rakentaminen.

Nostamalla Lahden oikoradan ja Karjalan radan nopeuksia voidaan saavuttaa merkittävät matka-aikasäästöt suhteessa kustannuksiin. Olemassa olevien rataosuuksien nopeutta on mahdollista nostaa jopa 300 kilometriin tunnissa kohtalaisen pienillä toimenpiteillä, jotka ovat toteutettavissa lyhyellä aikajänteellä. Hintaa parannuksille kertyisi noin 200 miljoonaa euroa, kun taas Itäradan kustannukset nousevat miljardiluokkaan.


Lyhyemmät matka-ajat Itä-Suomeen Savon oikoradan avulla


Nykyisten rataosuuksien kehittämisen lisäksi Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen liitto sekä Heinolan kaupunki ehdottavat uuden rataosuuden rakentamista Lahti-Heinola-Mikkeli-välille. Näin Helsinki-Mikkeli-välille muodostuisi uusi Savon oikorata, joka parantaisi sekä Lahden seudun kaukoyhteyksiä että Savon ja Kainuun saavutettavuutta. Esimerkiksi matka-aika Mikkelistä Helsinkiin kestäisi vain tunnin ja 24 minuuttia nykyisen kahden ja puolen tunnin sijasta. Kuopioon päästäisiin Helsingistä noin kolmessa tunnissa.


Savon oikoradan rakentaminen onnistuisi myös paljon Itäradan rakentamista nopeammin.

  • ”Helsinki-Lahti-oikorata on rakennettu vain noin 15 vuotta sitten, joten kannattaa ehdottomasti hyödyntää valmista, hyvässä kunnossa olevaa rataa”, painottaa Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
  • “Ratojen nopeudennosto ja uusi Lahti–Heinola–Mikkeli-ratayhteys tarjoavat kustannustehokkaan yhteysratkaisun myös itäiselle Suomelle, mukaan lukien Kouvola, Lappeenranta ja Joensuu. Tämä ratkaisu nopeuttaisi merkittävästi usean yliopistokaupungin ja maakuntakeskuksen yhteyksiä sekä keskenään että pääkaupunkiseudulle”, sanoo Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.


Nopeuksien noston ja Savon oikoradan yhteenlaskettu hinta alle puolet Itäradan kustannusarviosta


Toteutuakseen Itärata vaatii Pasilasta lentoaseman kautta Keravalle kulkevan Lentoradan rakentamisen. Hankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on 4,4 miljardia euroa. Kustannusarviossa ei ole otettu huomioon Savon ja Karjalan ratoihin tarvittavia mittavia parannustoimenpiteitä. Nämä vaadittaisiin, jotta luvattuihin kolmen tunnin matka-aikoihin Joensuusta Helsinkiin tai Kuopiosta Helsinkiin päästäisiin.


Lahden oikoradan sekä Karjalan radan nopeudennoston sekä Savon oikoradan rakentamisen yhteenlaskettu kustannusarvio on 1,8 miljardia euroa. Ratkaisu maksaisi siis reilusti alle puolet Itärataan verrattuna.

  • ”Lentoradan toteutuminen vaikuttaa hyvin paljon Itäradan toteutusaikatauluun, joten parhaimmillaankin Itäradan toteutus lykkääntyy pitkälle tulevaisuuteen. Vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa yhdistyvät nopeuksien nosto ja Savon oikorata, tuo hyödyn matka-aikoihin paljon nopeammin ja ilman miljardi-investointeja tai riippuvuutta Lentoradasta. Onkin perusteltua kysyä, eikö kannata ensin keskittyä olemassa olevan rataverkon parantamiseen, kun se on kustannuksiltaan ja matka-aikasäästöjen puolesta tehokkaampaa”, pohtii Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.


Selvityksen tuloksia esitellään tarkemmin päättäjille järjestettävässä seminaarissa syksyn aikana.

Tutustu uuteen selvitykseen


Lisätietoja:

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, +358 44 077 3010niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi

Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja +358 40 547 7157 antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi

Pekka Timonen,, Lahden kaupunginjohtaja +358503374386 pekka.timonen@lahti.fi

Jari Parkkonen Heinolan kaupunginjohtaja +358400862977 jari.parkkonen@heinola.fi