Digistä vetovoimaa

Petra Stenfors -

Miten maakuntaan luodaan vetovoimaa digitalisaation keinoin? Voiko digi luoda maakunnasta kiinnostavan kohteen tulla käymään ja asumaan?

Päijät-Hämeessä on etsitty ilmiöitä ja ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää maakunnan markkinoinnissa ja houkuttelevien digisisältöjen tekemisessä. Digillä on yhä keskeisempi rooli alueen vetovoiman vahvistamisessa. Tämä liittyy niin alueen asukkaiden kuin matkailijoidenkin palvelujen kehittämiseen, alueen digiosaamisen vahvistamiseen, osaajien houkutteluun, digitaalisen kulttuurin kehittämiseen ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen – ja nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Digin keinoin voimme osaltaan tukea positiivista kierrettä, jossa kasvava asukasluku nostaa kysyntää erilaisille palveluille – hyvät palvelut taas kutsuvat lisää asukkaita jne.

Digi ei koskaan ole irrallaan muusta tekemisestä, vaan tuo lisämomenttia alueen tunnistettujen kärkien kehittämiseen. Keskiössä ovat asukkaat, yritykset ja matkailijat. Digitaalinen kehittäminen ei tarkoita vain olemassa olevien palvelujen siirtämistä sähköiseen muotoon. Sen sijaan sen avulla voidaan tarjota uudenlaisia ja vaivattomia palvelupolkuja sekä palveluja, jotka on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Voin saada asiani hoidettua aiempaa vaivattomammin – mutta voin myös saada palveluja ja elämyksiä, joita en välttämättä ole edes osannut etsiä.

Eri toimijoiden yhteistyö on menestymisen edellytys. Päijät-Hämeessä onkin koottu yhteen niin kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten, kehittäjäorganisaatioiden kuin yritysten osaajia edistämään digitaalista kehittämistä. Päijät-Hämeen alue ei ole toistaiseksi ollut digitalisaation kärjessä, mutta alueella on potentiaalia ja teeman ympärillä tapahtuu paljon. Lahden uusi asema yliopistokaupunkina vauhdittaa kehitystä. Alueelle on myös hakeutunut alan yrityksiä, mikä vahvistaa Lahden kilpailuasemaa ICT-alan kaupunkina.

Päijät-Hämeen valttikorttina myös digitalisaatiossa on vahva muotoiluosaaminen. Digitaalisen kehittämisen tavoitteet alueella rakentuvatkin kokonaisvaltaisen muotoilun pohjalta. Erityisesti käytettävyyden, liiketoiminnan muotoilun (business design), graafisen suunnittelun (mm. käytettävyys ja käyttöliittymät) ja palvelumuotoilun ympärillä voimme tehdä paljon. Nämä vahvuudet on nyt onnistuttava kääntämään vetovoimaa tuottaviksi palveluiksi!

Digitiekartan 1. vaihe

Alueen toimijat ovat yhteistyössä valmistelleet alueen digitiekartan ensimmäisen vaiheen:
http://bit.ly/digitiekartta

Miten alueen vetovoima vahvistuu digin avulla:

http://bit.ly/digivetovoima

 

Seuraava askel

Tiekartan jalostaminen ja toimenpiteiden määrittäminen tehdään Next2Met -hankkeessa hyödyntäen myös muiden eurooppalaisten alueiden oppeja.

 

Lisätietoja

Petra Stenfors
erityisasiantuntija
petra.stenfors(a)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 458

Harri Kuusela
Projektipäällikkö (31.1.2022 saakka) Next2Met -projekti (Interreg Europe)
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi, puh 044 077 3630