EU-rahoitushaku 2020: Rights, Equality and Citizenship -ohjelma

Maaret Monola -

Tiedoksi mahdollisuus hakea EU-rahoitusta tasa-arvohankkeisiin. Rahoitusta myönnetään EU:n Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) -ohjelmasta. Haut aukeavat 15. ja 21.1. ja hakuaikaa on 1.4. asti

Ehdotuksia pyydetään hankkeiksi, jotka koskevat

  • lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä
  • sukupuolistereotypioihin puuttumista kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
  • ura- ja koulutusvalintojen sukupuolisidonnaisuuden vähentämistä

 

Lisätietoa ohjelmasta:

https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

Lisätietoa hausta:

Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women with the following sub-priorities:

Priority 1. Preventing gender-based violence

Priority 2. Tackling online violence against women

Priority 3. Protecting and supporting children, young people and women who are victims and potential victims (including witnesses) of violence

Priority 4. Preventing, combating and responding to peer violence amongst children

 

Call for proposals on closing gender gaps over the life-course

  1. Tackling gender stereotypes in education and early childhood care
  2. Tackling gender stereotypes in educational and career choices in a digitalised world

 

The calls will be open for submission of proposals on 15 January and 21 January respectively, until 1st of April 2020.