EU:n koheesiopolitiikka ja liikenneasiat esillä Irlannissa

Maaret Monola -

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) hallituksen kokous pidettiin 13.6.2019 Irlannin Donegalissa. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Hämäläinen ja maakuntajohtaja Laura Leppänen edustivat suomalaisia alueita. Hämäläinen on CPMR:n hallituksen jäsen.

Tapaamisen keskeisiä teemoja olivat eurooppalaisten alueiden välinen yhteistyö ja koheesiopolitiikka. Hämäläinen kertoi kokouksessa koheesiopolitiikan onnistumisesta Suomessa.

  • Alueelliset erot eri alueiden välillä ovat Suomessa vähentyneet onnistuneen koheesiopolitiikan seurauksena. Globaaleja ja kansallisia megatrendejä, kaupungistumista ja ikääntymistä vastaan, emme voi taistella koheesiovaroin. Tarvitaan muita elementtejä muutoksen hallintaan, Hämäläinen kertoi kokouksessa.

 

Hämäläinen kiitti CPMR:ää Suomen ponnisteluissa merellisten ohjelmien tukemisessa.

  • Innovatiivinen, paikkaperustainen ja rajat ylittävä yhteistyö edistää koko Euroopan kilpailukykyä. Keinotekoisia rajoja toiminnalle ei tarvita, kansallisesti tai kansainvälisesti, Hämäläinen korosti.

 

Eurooppalaisen yhteistyön ja koheesiopolitiikan lisäksi kokouksessa keskityttiin eurooppalaisen, liikennettä koskevan TEN-T (Trans European Network – Transport) -verkon tulevaisuuteen. TEN-T ydinverkko määrittelee Suomen merkittävimmät liikenneyhteydet eurooppalaisessa mittakaavassa. Valmisteluun vaikuttaminen on tärkeää päijäthämäläisestä näkökulmasta – maakunnan tärkeimmät liikennehankkeet, pääradan kehittäminen sekä lentoratayhteys, ovat kiinteä osa TEN-T ydinverkkoa Suomessa.

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Laura Leppänen
puh. 040 767 4363