Lahden seudun kunnat ja Päijät-Hämeen liitto allekirjoittivat MAL-aiesopimuksen

Maija Väkeväinen -

Lahden seudun kunnat ja maakuntaliitto haluavat tehdä valtion kanssa MAL-sopimuksen. Tänään allekirjoitetulla MAL-aiesopimuksella yhteiseen valmisteluun sitoutuvat Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.

Aiesopimus on konkreettinen osoitus maakunnan kuntien yhteistyöhalukkuudesta. Lahden kaupunkiseudun kehittyminen edistää myös koko maakunnan kuntien kehittymistä.

  • Kuntien ja Päijät-Hämeen liiton kesken vallitsee yhteisymmärrys siitä, että MAL-sopimukseen mukaan pääseminen olisi niin Lahden kaupunkiseudulle kuin koko maakunnallekin ensiarvoisen tärkeää. MAL-valmistelua onkin tehty ennenäkemättömän hyvässä yhteistyössä, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari.

 

Lahden alueen kunnilla ja maakuntaliitolla on yhteinen tahtotila kaupunkiseudun kehittämisestä, tästä esimerkkinä on nyt hyväksytty MAL-aiesopimus. Suomen viidenneksi suurimmalla kaupunkiseudulla on jo vuosia tehty yhteistyötä, mikä luo hyvät edellytyksen MAL-sopimukselle, johon Lahden kaupunkiseutu on nyt valmis liittymään.

Kuntien lisäksi sopimuskumppanina on myös Päijät-Hämeen liitto.

  • MAL-sopimukseen mukaan pääseminen vahvistaisi koko maakunnan kasvua. Puolueettomana toimijana maakuntaliitto edustaa kaikkia maakunnan kuntia. Tuomme yhteistoimintaan mukaan myös kaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien äänen ja tuemme niiden kehittymistä omalla asiantuntijuudellamme, vakuuttaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.

 

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa. Tällä hetkellä MAL-sopimus koskee vain neljää suurinta kaupunkiseutua (Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu). MAL-sopimus kuuluu Lahden kaupungin hallitusohjelmatavoitteisiin.

MAL-sopimuksessa kunnat sitoutuisivat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa. Tarkemmat teemat ja tavoitteet täsmentyvät yhteisen työskentelyn myötä.

Päijät-Häme ilmastotavoitteiden edelläkävijänä

MAL-sopimusten tavoitteena on jatkossa keskittyä voimakkaammin vastaamaan ilmastohaasteisiin. Lahden kaupunkiseudun keskeisenä strategisena tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen.

Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahdella on maamme mittakaavassa ainutlaatuista kokemusta ilmastotavoitteiden kunnianhimoisesta toteuttamisesta sekä kiertotalouden käytännöistä. Osoituksena edelläkävijyydestä Lahti luopui keväällä 2019 kivihiilen käytöstä energiantuotannossa.

Myös maakunnan muissa kunnissa on tehty mittavia ponnistuksia päästöjen vähentämiseksi. Kärkölä on siirtynyt uusiutuvan energian käyttöön kiinteistöjen lämmityksessä, ja uusiutuvan energian osuus on yli 90 % kunnan tarvitsemasta energiasta. Orimattilan kaukolämmöstä noin 90 % tuotetaan kotimaisella uusiutuvalla energialla, josta yli 50 % hankitaan paikallisesti. Lisäksi kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannossa on saatu kasvatettua parhaimmillaan 96 % tasolle. Hollolassa uusiutuvan energian piirissä on 95 % kunnan lämmitettävistä kiinteistöistä. Asikkalan ja Padasjoen tavoitteena on Hinku-kuntana vähentää kunnan ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta energiatehokkuutta parantamalla sekä uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä. Heinola puolestaan on ottanut kestävän kehityksen toimintaohjelmassaan tavoitteeksi esimerkiksi olla roskaton tai muoviton kaupunki.

  • Kun maakunnan keskuskaupunki on kiistatta maan johtava ympäristökaupunki, ja täällä on huippuluokan ympäristöosaamista ja koulutusta sekä valmius yhteistyöhön, on meillä kaikki edellytykset kasvaa johtavaksi ympäristömaakunnaksi, maalailee tulevaisuutta Laura Leppänen.

 

Lahden seudun liikenteellisen aseman kannalta on perusteltua, että valtion ja seudun välistä yhteistyötä syvennetään. Seudun saavutettavuus on tehnyt siitä merkittävän pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen, johon liittyen pendelöinnin sujuvuutta ja toimivuutta on tarve kehittää laaja-alaisesti. Erityisesti raideliikenteen kannalta Lahden seudulla paineita syntyy asemien seutujen kehittämiseen. Lahden seutu tavoittelee syvempää yhteistyötä valtion ja pääradan toimijoiden kanssa Suomiradan toteuttamiseksi tulevina vuosina.

Lisätietoja

Laura Leppänen, maakuntajohtaja, 040 767 4364, laura.leppanen(a)paijat-hame.fi