LARS-hanke edistää älykästä erikoistumista – lue uutiskirje!

Maija Väkeväinen -

Päijät-Hämeen liitto on mukana LARS-hankkeessa, jonka tavoite on vahvistaa alueellisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälisen oppimisen kautta. 

 

LARS-hankkeessa kartoitetaan osallistuvien alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä. Hanke kuuluu Interreg BSR-ohjelmaan ja jatkuu syyskuuhun 2020.   

 

Mitä LARS-hankkeessa on tehty paikallisesti?

 

Päijät-Hämeessä on tarkasteltu Viljaklusteriin liittyvien toimijoiden välisiä yhteistyösuhteita erityisesti kiertotalouden ja sivuvirtojen hyödyntämisen näkökulmasta. Kesän ja syksyn aikana projektikoordinaattori Riika Kivelä haastatteli yli 20 toimijaa. Näissä haastatteluissa esiin nousseita haasteita käsitellään toimijoiden yhteisessä työpajassa tammikuun 2019 aikana.

Uutisen kuvassa ovat hankkeen kansainväliset partnerit koolla Päijät-Hämeeseessä lokakuussa 2018 järjestetyssä tapaamisessa.

Lue LARS:n uutiskirjeestä lisää koko hankkeen etenemisestä (englanninkielinen uutiskirje)

https://www.lars-project.eu/assets/14/Newsletter/LARS-newsletter-2-December2018.pdf

 

LARS – Learning Among Regions on Smart specialisation

Lisätietoja

Riika Kivelä
Projektikoordinaattori / Project Coordinator
Interreg Baltic Sea Region Projects / Interreg Europe Projects
Aluekehitys / Regional Development
Gsm +358-(0)44-3719454  E-mail: riika.kivela(a)paijat-hame.fi