LARS uutisia ja Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian päivitys

Maija Väkeväinen -

LARS tapaaminen marraskuussa 2019 Hampurissa.

Päijät-Hämeen Liitto on partnerina LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation -projektissa, jossa kehitetään alueellisia innovaatioprosesseja sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että erityisesti julkinen sektori ja yliopistot voisivat paremmin tukea yritysten innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista.

Kansainvälisen yhteistyön avulla vahvistetaan alueellista toimintaa vertailemalla ja ottamalla oppia muiden alueiden hyvistä käytännöistä. Verkostoituminen avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia. Liettuan Industry 4.0 robotiikkaklusterin vetäjät ovatkin tulossa helmikuun 2020 aikana Lahteen tutustumaan Lahden Seudun kehittämisyhtiö LADECin ja paikallisten klustereiden toimintamalleihin.

Lue lisää LARS kuulumisia projektin nettisivuilta löytyvästä uutiskirjeestä! Samaisen linkin takaa löydät myös aiemmat uutiskirjeet.

 

LARS hankkeesta sisältöjä myös strategian päivitykseen

LARS hankkeessa kerättiin tietoa innovaatiotoiminnan ja yhteistyön haasteista.  Yrityksiltä, viranomaisilta sekä tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavilta toimijoilta saatua tietoa käytetään Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian päivittämisessä. Tämä työ kokoaa toimijat yhteen työstämään strategiaa työpajassa 17.2.2020, jonne toivommekin erityisesti elinkeinoelämän edustajia paikalle.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitosta:

Riika Kivelä riika.kivela@paijat-hame.fi sekä Petra Stenfors petra.stenfors@paijat-hame.fi .

 

LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation -hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.