Maakuntakaava on nyt paketissa – KHO hylkäsi Päijätsalon osuuskunnan valituksen

Maija Väkeväinen -

Yli kaksi vuotta kestäneet Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 valitusprosessit ovat nyt päättyneet.  

Kaikki valitukset on hylätty eri tuomioistuimissa ja viimeisimpänä Päijätsalon Osuuskunnan valitus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 15.4.2019, eikä asiasta voi enää valittaa. Kuntakaavoitus pääsee nyt etenemään ja maakuntakaava saa lainvoiman virallisen kuulutuksen jälkeen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi maakuntakaavasta tehdyt kaikki kymmenen valitusta. Päijätsalon Osuuskunta anoi  kuitenkin edelleen valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), joka otti asian tutkiakseen. Päijätsalon Osuuskunta vaati, että Päijätsalon loma- ja matkailualuevaraukset on kumottava ja virkistysalueet on jätettävä ennalleen. Lisäksi vaadittiin, että hallinto-oikeuden olisi toimitettava katselmus Päijätsalon saaressa ja Päi­jät-Hä­meen liitto on velvoitettava korvaamaan osuuskunnan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut korkoineen.

 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi myös kaikki valitukset niin katselmuksen vaatimuksen kuin varsinaisen valituksenkin osalta sekä oikeudenkäytinkulujen korvaamisesta. Korkein hallinto-oikeus päätti, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lopputulosta ei muuteta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 1510/2019:

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1554967394481.html

  • Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen on tyytyväinen Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta. Päijätsalon asia on tutkittu kaikissa tuomioistuimissa ja todettu, että asian osalta on menetelty laillisesti kaikin tavoin. Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen puolestaan iloitsee siitä, että Päijätsalon maiseman, luontoarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen, virkistysarvot ja elinkeinoelämän edellytykset on saatu sovitettua yhteen muiden maakuntakaavan sisältövaatimusten kanssa juridisesti kestävällä tavalla ja asia on nyt loppuun käsitelty.

Lisätietoja:

Riitta Väänänen, aluesuunnittelupäällikkö, puh 040 531 7628, riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi

Mirja Karila-Reponen, maakunta-arkkitehti, puh  040 7747 060 mirja.karila-reponen(a)paijat-hame.fi