Päijät-Häme-mitalit kirjailija Kalle Veirrolle ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle

Maaret Monola -

Vellamon maakuntajuhlaa juhlittiin Asikkalassa Lehmonkärjen Villa Vellamossa 3.12. runsaan kutsuvierasjoukon läsnäollessa.

Juhlassa jaettiin 2 kpl Päijät-Häme-mitaleja. Päijät-Häme-mitali myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Päijät-Hämeen hyväksi. Mitalin myöntää maakuntahallitus ja aloitteen mitalin myöntämisestä voi maakuntahallitukselle tehdä yksityinen henkilö, yhteisö tai kunnallinen toimielin. Vuosittain jaetaan pääsääntöisesti kaksi mitalia. Päijät-Häme-mitaleita on jaettu vuodesta 1997 lähtien.

Päijät-Häme-mitali nro 52 luovutettiin kirjailija Kalle Veirrolle

Perustelut:

Kirjailija Kalle Veirron tuotanto on pääosin suunnattu lapsille ja nuorille ja tapahtumien keskipisteenä on Lahti ympäristöineen.

Esimerkiksi Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka -tuotannossaan Veirto käsittelee omaa kotiseutua taitavasti positiivisella ja hauskalla otteella. Veirron humoristiset, jännittävät ja myötäelävät kirjat ovat rohkaisseet varsinkin poikia lukemaan. Hänen kirjoistaan löytyy jalkapalloa, salibandyä ja salapoliisiharrastusta ja niissä seikkaillaan vaikkapa kesässä, isän ja pojan suhteessa ja suvaitsevaisuudessa.

Kotipaikkaidentiteetin vahvistaminen jo lapsena on tärkeää ja merkityksellistä lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Syntyy juuret, jotka tunnistetaan elämän myöhemmissäkin vaiheissa. Kirjailija Kalle Veirto vahvistaa teoksissaan oman asuinalueen identiteettiä ja juuria taitavasti ja positiivisella tavalla.

Päijät-Häme-mitali nro 53 luovutettiin Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle

Perustelut:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n perustamista valmisteltiin v. 1993 silloisen Päijät-Hämeen seutukaavaliiton projektina. Projektin ainoa työntekijä oli Tuula Honkanen, joka valmisteli ansiokkaasti maakunnallisen jätehuoltoyhtiön perustamisen. Projektina työ tuli valmiiksi 1994, jolloin Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy aloitti toimintansa.

25 vuodessa jätehuolto on muuttunut kaatopaikkatoiminnasta kiertotalousteollisuudeksi ja Kujalan kaatopaikka kauniiksi Kujalan jätekeskukseksi. Jätehuollossa kiertotalous tarkoittaa, että erilaisista jätevirroista otetaan jätteenkäsittelyn prosesseissa talteen kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava materiaali neitseellisten raaka-aineiden säästämiseksi. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tekemä pitkäjänteinen ja edistyksellinen työ ympäristön hyväksi on osaltaan myötävaikuttanut siihen, että Päijät-Häme tunnetaan edistyksellisenä ympäristömaakuntana ja Lahti sai arvostetun Green Capital ympäristöpääkaupunki tittelin.

Päijäthämäläisen kaatopaikkaelinkaaren kasvuun, muutokseen ja historiaan on kiinteästi henkilöitynyt yksi henkilö – Tuula Honkanen, joka teki elämäntyönsä toimitusjohtajana Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä.

Päijät-Häme-mitalin nro 53 luovutamme Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle, mutta haluamme että sen vastaanottaa Tuula Honkanen. Näin haluamme erityisesti kunnioittaa hänen ainutlaatuista ja arvokasta työtään maakunnallisen yhtiön kehittäjänä.

Lisätietoja:

Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja
mika.kari@eduskunta.fi, 050 398 5601