17.2.2020

Päijät-Hämeen kärjet teräviksi, kohti Eurooppaa ja maailmalle

Maaret Monola -

  • Mikä on Päijät-Hämeen potentiaali ja elinvoimaisuuden ydin?
  • Mitkä ovat Päijät-Hämeen elinkeinotoiminnan vahvuudet ja anti muulle Euroopalle niin liiketoiminnan kuin tutkimuksen ja kehittämisen näkökulmasta?
  • Miten Päijät-Häme näkyy Euroopassa?
  • Miten yritykset hyötyvät älykkäästä erikoistumisesta?

 

Vastauksia pohditaan helmikuun työpajassa, jossa pöllytetään alueen kärkiä ja pohditaan alueen vahvuuksia erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Inspiraatiota haetaan mm. muiden Pohjoismaiden onnistuneista Älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden valinnoista ja toteutuksista sekä saadaan tietoa innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuuk­sista.

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian ja sen kärkien päivittäminen on ajankoh­taista nyt, kun valmistaudumme tulevaan EU:n rahoituskauteen 2021 alkaen. EU-kauden teemana on Älykäs Eurooppa. Rahoituksen saaminen on tulevalla kaudella aiempaa vah­vemmin kytköksissä alueen älykkään erikoistumisen strategiaan. Erityisesti innovaatiotoi­minnan prosessit ja niiden tukeminen korostuvat.

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet – Kiertotalous, Muotoilu, ja Liikunta ja elä­mykset valmistelevat tiekarttojaan. Millaisia villejä kortteja alueelta löytyy näiden lisäksi? Mukaan haastamme erityisesti yritysten edustajia. Mukana asiatuntijoina ja fasilitoijina mm. Nordregio ja Business Finland.

Tervetuloa maanantaina 17.2.2020, klo 12–16, Sibeliustalo, Puusepänverstas, Ankkurikatu 7, Lahti

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä ja varaa paikkasi >>

Mitä on älykäs erikoistuminen ja miksi se on tärkeää?

Älykäs erikoistumisen tarkoittaa alueellista erilaistumista, joka perustuu alueen tunnistettuihin vahvuuksiin, kehittämispotentiaaliin ja voimavaroihin. Nämä toimivat pohjana strategiselle suunnittelulle ja toiminnalle ja tukevat yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja skaalausta. Älykäs erikoistuminen auttaa löytämään eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden välistä ja sisäistä vuorovaikutusta sekä alueen sisällä että alueiden välillä.

Euroopan komission lanseerasi vuonna 2012 älykkään erikoistumisen konseptin tukemaan alueita niiden omien toimialojen ja palveluiden innovaatiomahdollisuuksien etsimisessä. Älykkään erikoistumisen tehtävänä on vahvistaa alueellista yhteistyötä, erityisesti alueellisen TKI-osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden alueellisen yritystoiminnan luomiseen.

Älykkään erikoistumisen yksi tärkeimpiä tavoitteita on auttaa alueita vahvistamaan omaa kehittämistoimintaansa hyödyntäen EU:n eri rahoitusinstrumentteja ja -ohjelmia. Tätä tukevat Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumitjotka antavat työkaluja alueiden välisen yhteistyön kehittymiselle ja eurooppalaisten arvoketjujen muotoutumiselle. Kumppanuuksien tarkoituksena on tuoda yhteen alueita, jotka jakavat yhteisiä älykkään erikoistumisen strategisia valintoja. Kaiken ytimessä on saada alueelliset toimijat – korkeakoulut, yritykset, kunnat ja muut keskeiset toimijat – mukaan luomaan eurooppalaisten arvoketjujen kehittymistä.

Alueidenvälisen yhteistyön pohjana on vahva alueen sisäinen yhteistyö. Kumppanuuksien hyödyntäminen tarjoaa myös päijäthämäläisille yrityksille ja toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Riika Kivelä, projektipäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela@paijat-hame.fi

Petra Stenfors, erityisasiantuntija
puh. +358 44 3719 458
petra.stenfors@paijat-hame.fi