Vinkkejä hiilihuoleen ja ilmastoahdistukseen

Maija Väkeväinen -

Ilmastonmuutos, hiilineutraaliustavoitteet, ylikulutuspäivä – miten suhtautua kaikkeen saamatta ilmastoahdistusta?

Katselemme asioita erilaisten lasien läpi, toisilla ne voivat olla ruusunpunaiset ja toisilla melkein läpinäkymättömän mustat. Yksi näkymä näyttää kuitenkin olevan yhdenmukainen viimeisimpiin tilastoihin nojaten, ilmastomme on lämmennyt ja sään ääri-ilmiöt lisääntyneet. Luonnonvarojen käyttäminen kiihtyy aiheuttaen laskennallisen ylikulutuspäivän tulevan vuosittain aiemmin; Suomen ylikulutuspäivä oli huhtikuun alussa ja maailman heinäkuun lopussa.

Oman kortensa kekoon tuo professori Jem Bendell, kestävyystieteen tutkija, joka otti sapattivapaata kirjoittaakseen artikkelin ”Deep adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy”. Työssään hän käy lyhyesti läpi viime aikojen ilmastonmuutoksen tutkimusta ja vaikutuksia, sekä ehdottaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (tai yhteiskunnan romahtamiseen) ”deep adaptation” kartoitusta. Se jakautuu kolmeen osaan; resilienssi, luopuminen ja säilyttäminen. Näihin kysymyksiin paneutuminen voisi auttaa niin kansalaisia kuin yhteisöjä ilmastonmuutoksen kohtaamisessa.

Muutama esimerkki, mitä Bendell tarkoittaa ’syvällä’ sopeutumisella.

  1. Resilienssi: ”miten pidämme sen, mikä on meille todella tärkeää?”
    Ihmiskunnan resilienssi tarkoittaa selviytymiskykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin sääntöjen ja tapojen avulla. Mitä arvostettuja sääntöjä ja tapoja ihmisyhteisöt haluavat ylläpitää selvitäkseen yhteiskunnallisesta romahduksesta?
  2. Luopuminen: ”mistä voimme luopua, ettemme pahenna asioita?”
    Mistä eduista, tavoista ja uskomuksista olisi aiheellista luopua, jotta asiat eivät menisi huonompaan suuntaan, kuten kulutustottumukset ja rantojen kansoittaminen.
  3. Säilyttäminen: “mitä voimme tuoda takaisin, mikä auttaisi meitä tulevissa vaikeuksissa ja tragedioissa?”
    Elämänasenteiden ja -tapojen uudelleenajattelua, kuten paluuta kausiruokailuun sekä yhteisötason tuotteliaisuuden lisäämistä ja sen tukemista.

 

Kansalaisten sekä eri sektoreiden ja toimijoiden mustamaalaus, syyttely ja yhden asian liikkeet ovat harvemmin tehokkaita ongelmanratkaisussa. Kun tällä yhteisellä pallolla ollaan, niin meidän tulisi yhdessä kansalaisina ja yhteisöinä ratkoa ilmastonmuutoksen asettamia haasteita. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen keinot hyödyttävät yleensä myös ympäristön tilaa, joka on puolestaan hyväksi siellä vaikuttaville eliöille, meidät ihmiset mukaan lukien.

Bendellin artikkeli antaa miettimisen aihetta, etenkin kun hän maalaa kuvaa yhteiskunnallisesta romahtamisesta, mutta kuten yleensä; on mukava kaivaa rusinat pullasta. Hänen tarjoamat selviytymisen keinot voisivat olla toimivia, niin hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä kuin ylikulutuksen hillinnässä. Ehkä voisimme ottaa hetkisen aikaa kysyäksemme itseltämme noita kysymyksiä?

(Resilienssi ~ kyky selviytyä muutoksesta)

Lue koko artikkeli www.lifeworth.com/deepadaptation.pdf

Lisätietoa ylikulutuspäivästä www.overshootday.org/

Lisätietoja

Johanna Snell, projektikoordinaattori,puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto/Interreg Europe Projects