26.8.2019 - 1.10.2019

Vuoden 2019 CreMA-rahoitushaku on haettavissa 3.6.– 1.10.2019

Maaret Monola -

Vuoden 2019 CreMA-rahoitushaku on haettavissa 3.6.– 1.10.2019.
Rahoitusta haetaan AVEK-hakujärjestelmän kautta.

AVEKin jakamaa CreMA-määrärahaa jaetaan vuonna 2019 enintään 259 000 €. Tavoitteena on käynnistää n. 20–30 luovien alojen ja muiden alojen monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä.  CreMA on joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. AVEK jakaa CreMA-avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamasta määrärahasta luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön.

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on tuottaa markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. Yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta hankkeissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista luoville aloille. CreMA-avustus tarjoaa luovan alan yrittäjille mahdollisuuksia luoda pitkäkestoisia, laajoja kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muiden alojen näkökulmasta rahoitus mahdollistaa luovan osaamisen hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Hakijoiden tulee luoda verkostoja siten, että yhdessä hankkeessa voi hakijana olla useampi luovan alan yritys edistäen uusien kumppanuuksien ja ekosysteemien syntymistä ja monialaisia liiketoimintaympäristöjä. Myös muilta aloilta mukana voi olla yritysverkosto.

ALUEELLISUUS

CreMA-rahoitushaku toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

Hämeen ELY-keskus

tuomo.kauha(at)ely-keskus.fi, puhelin 0295 025 147
kristiina.juusti(at)ely-keskus.fi, puhelin 0295 025 052