Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita, ja uuden alueen löytäminen on siten tarpeellista.

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan  jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot. Alueen varsinaista toteuttamista voidaan suunnitella vasta tarvittavien kaavojen tultua lainvoimaiseksi, ja alueen käynnistymiseen tulee kulumaan useita vuosia.

 

AIKATAULU

 

Lisätietoja:

Jaana Martikainen
erityisasiantuntija

Päijät-Hämeen liitto
044 3719 467, jaana.martikainen@paijat-hame.fi

 

VAIHEMAAKUNTAKAAVAAN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

 • Ekosysteemipalvelut hankkeen tulokset 2019
 • Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä
 • Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä
 • Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaava, taustat ja perustelut
 • Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitys, Sito Oy
  • Analysoitujen kohteiden kohdekortit ja arviot 2017
  • Pdf, koko 19 Mt
  • Lataa tiedosto
 • Lahden seudun kierrätyspuiston karttakyselyn yhteenveto, Sito Oy
 • Sijaintivaihtoehdot kartalla
 • Seudullinen kierrätyspuisto, Mahdolliset sijaintipaikat, Ramboll Oy