Valitse sivu

Vaikuttaminen

Alueemme merkittävimpänä edunvalvojana toimimme yhteistyössä niin paikallisten kuin valtakunnallistenkin toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on Päijät-Häme, jossa on erinomaiset mahdollisuudet asua, elää ja tehdä työtä.

Koordinoimme ja luomme yhteistyön edellytyksiä sekä toimimme kiinteässä yhteistyössä  kuntien, kuntayhtymien, korkeakoulutoimijoiden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi huolehdimme yhteydenpidosta muihin julkisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin.

Kuntien välistä yhteistyötä ohjaa säännöllisesti kokoontuva maakunnan kuntajohtajien kokous.

Ajankohtaisia vaikuttamistavoitteita 2020–2022 ovat: Euroopan unionin rakennerahastoihin ja koheesiopolitiikkaan vaikuttaminen, TEN-T -verkon parantaminen maakunnassa, lentorata, maakunnan toimijoiden tukeminen kansainvälisissä toiminnoissa mm. European Green Capital 2021, toimijoiden ja yritysten kansainvälisyyden tukeminen, maakunnan kansainvälisen näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen, kansainvälisen hankerahoituksen kotiuttaminen alueelle.

Päijät-Häme on jäsenenä CPMR:n hallituksessa 10/2020 asti. Päijät-Häme vahvistaa toimintaansa CPMR:n Itämerikomissiossa Baltic Sea Commission ja sen liikennetyöryhmässä.

Hämeen vaalipiiri (14 kansanedustajaa)

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi