Valitse sivu

Suomalaisten asuminen muuttuu. Yksin ja kaksin asuminen lisääntyy, mutta suurempien perheiden määrä vähenee. Asumisen eriytyminen lisää uudis- ja korjausrakentamista sekä asuntojen määrää. Omakoti- ja rivitaloasuntojen keskikoko kasvaa, mutta kerrostaloasuntojen keskikoko pienenee, kun niitä rakennetaan entistä enemmän yksin asuvien tarpeisiin. Tilaa on silti kerrostaloasujillakin enemmän kuin ennen ja ahtaasti asuvien määrä vähenee. Vuokralla asuminen yleistyy ja ensiasunto ostetaan vanhempana kuin ennen. Kerrostaloasuminen keskittyy kaupunkeihin, lapsiperheiden omakotiasuminen kaupunkien kehysalueille. Maaseudulla asutaan väljemmin ja iäkkäämmin.

Päijät-Häme on osa tätä vallitsevaa kehitystä, joiltakin osin jopa kehityksen kärjessä. Esimerkiksi yksin asuvia on maakunnassamme suhteellisesti enemmän kuin muissa maakunnissa. Maakuntien väliset erot asumisessa ovat kuitenkin melko pieniä. Erot näkyvät selvemmin kaupunkiseutujen ja maaseudun asumistavoissa ja -oloissa. Asumisen muutos jatkuu 2020-luvulla, kun suuret ikäluokat saavuttavat vanhusiän ja heidän palvelutarpeensa kasvaa, asuntojen lämmitysmuodot vaihtuvat ilmastoystävällisemmiksi, etätyö ja kausiasuminen yleistyvät, ja liikkuminen sähköistyy.

Päijät-Hämeen liiton uudessa tilastokatsauksessa tarkastellaan Päijät-Hämeen vakituisen asumisen nykytilaa sekä kehitystä 2010-luvulla. Sen mukaan yksin asuvat muodostavat Hartolassa, Sysmässä, Lahdessa ja Heinolassa jo puolet kaikista asuntokunnista. Yksin asutaan enimmäkseen kerrostaloissa, kaksin paljon myös omakotitaloissa. Yksin asuvista noin puolet asuu vuokralla. Nykyisin myös puolet 75 vuotta täyttäneistä päijäthämäläisistä asuu yksin.

Päijät-Hämeen kuntien asumisväljyydet vaihtelevat Lahden 40:stä Hartolan 51 neliömetriin henkilöä kohden. Ahtaasti asuu noin 12 % vähintään kahden hengen asuntokunnista. Vajaa puolet ahtaasti asuvista asukkaista koostuu alaikäisistä lapsista ja nuorista. Puutteellisesti varustettujen asuntojen määrä vähenee, mutta muodostaa vielä noin kahdeksan prosenttia Päijät-Hämeen asuntokannasta, osassa maaseutukuntia viidenneksen. Asunnottomuus on Päijät-Hämeessä vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin.

Katsauksessa käsitellään myös maakunnan asuinrakennus- ja asuntokantaa, asuntokuntia, asumisen hintaa sekä kaupunki- ja maaseutuasumisen eroja. Vuoden 2021 alussa Päijät-Hämeeseen liittyvä Iitin kunta on mukana katsauksessa.

Tutustu uuteen maakunnan tila katsaukseen, Päijät-Häme – Vakituinen asuminen, syksy 2020 alla olevasta linkistä:

Lisätietoja:

Jukka Mikkonen, tutkimuspäällikkö
jukka.mikkonen(at)paijat-hame.fi, puh. 040 723 8226