Valitse sivu

Haku avautuu tammikuussa

Tärkeimpänä päämääränä on edistää tutkimusosaamisen hyödyntämistä yritysten kasvuliiketoiminnassa. Rahoitusta saava hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Katso tarkemmat tiedot linkeistä ja ole yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön ennen hakemuksen jättämistä. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA2021-järjestelmässä 16.1.–15.3.2022 .

Taustaa

Suomen hyvinvointi rakentuu kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten varaan, joiden tukena on tiivis yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan uusia tutkimuksen kautta nousseita innovaatioita ja innovaatioiden nopeaa kaupallistamista. Tätä tavoitetta vahvistetaan osaamisen kasvattamisen, asiakastarpeiden ymmärtämisen, yhteiskehittämisen ja elinkeinoelämälähtöisen tutkimuksen ja yhteiskehittämisen kautta.

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tutkimustyön tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin, nopeammin ja laajemmin yritysten liiketoiminnassa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Tähän tarvitaan verkostoituneita tutkimushankkeita, joilla useita rinnakkaisia liiketoiminnallisia hyödyntämispolkuja ja jotka perustuvat markkina- tai tutkimuslähtöisiin innovaatioihin. Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman hakuinfo järjestettiin 8.12.2022.

Lue lisää Rakennerahastot-verkkosivulta https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/innovaatio-ja-osaamisverkostot

Hakuinfon esitysmateriaalit: 

Esitysdiat (pdf)Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä

Kooste tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista:

 Q&A (pdf)

Lisätiedot

Tiina Arpola

Yritysasiantuntija

tiina.arpola@ely-keskus.fi

0295 026 131

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus , EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue

Toimipaikka: Pohjois-Savon ELY-keskus,  Kallanranta 11, 70100 KUOPIO

Kirjaamo: Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI

www.ely-keskus.fi/etela-savo | https://twitter.com/EtelaSavonELY | www.rakennerahastot.fi/ita-suomi