Valitse sivu


Liikenne- ja viestintäministeriö esittää Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmälle, että Valtatie 12 saisi Eurooppatie E16 -statuksen. Päätös tukisi merkittävästi Päijät-Hämeen liiton ja hankkeeseen osallistuneiden muiden maakuntien ja kaupunkien tavoitteita kehittää alueen liikenneinfrastruktuuria.

Nykyisellään Eurooppa 16 -tie eli E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomen on tarkoitus esittää, että tietä jatkettaisiin Suomen puolelle. Suomessa E16-tien muodostaisivat valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo.

E16-tie muodostaisi merkittävän yhteyden kahden huoltovarmuuden kannalta merkittävän sataman, Rauman ja Kotkan, välillä. Reitti tukee myös Suomen yhteyksiä nykyisiin ja tuleviin Nato-naapureihin, ja tarjoaa lisäkapasiteettia mahdollisen Gävle-Rauma lauttayhteyden kautta. E16 olisi toinen itä-länsisuunnassa kulkeva Eurooppatie Suomessa.

Rauman kaupungin aloitteesta käynnistetyssä E16-hankkeessa ovat olleet mukana Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntien liitot sekä Tampereen, Lahden, Kouvolan ja Kotkan kaupungit. Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti 12.9.2023 esittää liikenne- ja viestintäministeriölle hankkeen toteuttamista, ja nyt saatu myönteinen esitys vie hanketta eteenpäin.

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol kommentoi esitystä tyytyväisenä:

  • On tärkeää, että Suomen liikenneverkko yhdistetään entistä vahvemmin osaksi länsimaista liikennejärjestelmää. Eurooppatie-status tukee tätä ja antaa meille jatkossa enemmän painoarvoa Euroopassa. Valtatie 12 kehittäminen on välttämätöntä myös Suomen talouden, kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta.

Valtatie 12 on kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeinen väylä, joka yhdistää eteläisen Suomen tärkeät satamat, varuskunnat ja teollisuusalueet.

  • Uusi Eurooppatie parantaa myös kuntien ja maakuntien mahdollisuuksia elinvoimaan liittyvien hankkeiden edistämiseen, matkailuun ja markkinointiin, uskoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.
  • Mahdollinen E16-status tukee myös edunvalvontatavoitteitamme nykyisen Vt12-tieyhteyden perusparantamiseen liittyen, lisää edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa.


Päätös E16-statuksesta saataneen loppuvuodesta, sillä Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän on tarkoitus kokoontua syksyllä 2024.

Aiemmat uutiset aiheesta

Vt12-seminaari: Tieyhteyden rooli kasvaa natojäsenyyden myötä 20.5.2024

Iitissä 30.1. keskustelussa vt 12:n merkitys valtakunnallisena tieyhteytenä 23.1.2024

Päijäthämäläiset hyötyvät valtion väyläverkon investointiohjelmasta – vt 12 Uusikylä–Tillola jäämässä jälleen ohjelman ulkopuolelle 21.12.2023

Päijät-Hämeen liitto esittää Liikenne- ja viestintäministeriölle Valtatie 12 muuttamista Eurooppatieksi E16 13.9.2023

Lisätietoja

Pekka Komu, maakuntahallituksen puheenjohtaja, pekka.komu@lh.lahti.fi

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, niina.pautola-mol@paijat-hame.fi

Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi