Valitse sivu

Päijäthämäläiset ideoivat työpajassa jakamistalouden liiketoimintamalleja Demos Helsingin johdolla. Neljä ryhmää kehittivät kukin yhtä liiketoimintamallia: Vaatepaketti palveluna, Mummot ja muksut vie ja tuo, Verstas yhteiskäyttötila ja Tyhjät tilat tehokäyttöön. Kaikki nämä ideat vastaavat hyvin arkielämän haasteisiin ja osallistuvat hukan ja tyhjäkäytön vähentämiseen sekä tukevat yhteisöllisyyttä ja ekologisia arvoja.  

Aamupäivän kestävä työpaja alkoi lyhyellä kertauksella jakamistalouden periaatteista, sen taustoista ja olemassa olevista liiketoimintamalleista. Osallistujat jakautuivat oman kiinnostuksensa mukaan neljään ryhmään. Ryhmät työstivät jo aiemmin tunnistettuja teemoja: kestävät tekstiilit, kestävä asuminen ja palvelut sekä kestävä liikkuminen. Työpajassa hyödynnettiin mukautettua Business Model Canvasia, jossa  täytettäviä sivuja oli kahdeksan.

Tavoitteena oli tunnistaa, ideoida ja konseptoida konkreettisia yritysideoita Päijät-Hämeeseen. Liikeidean lisäksi tarkasteltiin toteuttamisen vaatimia resursseja sekä hyötyjä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Pääosaan nostettiin asiakas; minkä ongelman yritys ratkaisee, miksi se on olemassa ja keitä varten, ja mitä asiakkaat palvelusta tai tuotteesta haluavat maksaa? Hyvin jäsennelty ja etenevä työskentely tuotti tuloksia, jokainen ryhmä sai kehiteltyä oman liiketoimintamallinsa jakamistalouden piiriin, sekä esiteltyä sen työpajan lopussa muille.

Vaatepaketti palveluna

Ajatuksena on helpottaa etenkin lapsiperheiden elämää tarjoamalla valmiita vaatepaketteja kuhunkin vuodenaikaan vastuullisuutta unohtamatta. Liiketoiminnan kantavaksi voimaksi nousi vastuullisuus; vaatteiden alkuperä tulee olla tunnettu, niiden pitää kestää käyttöä ja aikaa, olla helposti huollettavia ja korjattavia. Tämän lisäksi toimintaan kuuluu yhteisöllisyys sekä ajatus sosiaalisen hyvän lisäämisestä mm. eriarvoisuuden vähentäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen.

Mummot ja muksut tuo ja vie

Palvelu noudattaa vanhaa sananlaskua vie mennessäs, tuo tullessas. Ideana on saada hukkaresurssit käyttöön ja hyödyttää oma yhteisöä. Asiakkaita ovat niin lapset kuin iäkkäät. Kuinka usein autolla ajellaan yksin töihin, kauppaan ja harrastuksiin, kun samaan aikaan naapurin lapsi tai ikäihminen olisi menossa samaan suuntaan tai tarvitsi paketinnoutoon apua. Ajatuksena on synnyttää yhteistyötä yksityisten, yritysten ja julkisen puolen välille, sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä samalla osallistua ilmastotoimiin vähentämällä turhaa kulkemista.

Verstas yhteiskäyttötila

Tuodaan yhteen tilantarvitsijat ja ylimääräisen tilan haltijat, usein esimerkiksi koulujen käsityötilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin tyhjillään ja toisaalla asukkaat ihmettelevät mihin pääsisivät harrastamaan. Yhteiskäyttötila toisi alueen asukkaille kaivattua lisätilaa ja harvemmin tarvittavia laitteita sekä lisäisi yhteisöllisyyttä. Harrastusmahdollisuuksien lisäksi käsityötaitojen säilyminen sekä työmahdollisuudet käsityöalojen ihmisille lisääntyisivät, sekä tilojen tehokkuus nousisi uudelle tasolle.

Tyhjät tilat tehokäyttöön

Palvelu ratkaisee myös tyhjien, vähäisellä käytöllä olevien tilojen ja tilaa tarvitsevien ongelmia. Tiloja voivat tarjota niin yksityiset kuin julkisen tahon toimijat ja alustan avulla vuokralaiset löytävät tarvitsemansa tilan helposti. Yhteiskäyttötilat vähentävät uudisrakentamista, lisäävät yhteisöllisyyttä, edistävät kuntien brändiarvoa ja elinvoimaa sekä toimivat hyvinvoinnin lisääjinä harrastus- ja ryhmätoiminnan myötä.


Päijät-Hämeen liittto ja LAB-ammattikorkeakoulu järjestivät työpajan yhdessä ja se on osa Interreg Europe CECI-hanketta. Saadut ideat toimivat syötteinä Kiertotalouden ratkaisuja asukkaille Päijät-Hämeessä – toimintasuunnitelman kehittämisessä. Tutustu CECIin www.interregeurope.eu/ceci/


Lisätietoja:

Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, johanna.snell(a)paijat-hame.fi

Marjut Villanen, LAB-ammattikorkeakoulu, marjut.villanen(a)lab.fi