Valitse sivu

Parhaillaan on käynnissä uuden ohjelmakauden ensimmäinen Päijät-Hämeen liiton EAKR-hankehaku. Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, jotka vastaavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman innovaatiovalmiuksien ja hiilineutraaliuden toimintalinjoihin ja näiden alla oleviin tarkempiin erityistavoitteisiin. Päijät-Hämeen uusi maakuntastrategia ja uudet älykkään erikoistumisen (ÄES) kärjet ohjaavat vahvasti rahoitusta.

Haku on avoinna 16.6.2022 saakka

Hankkeille myönnettävää rahoitusta on käytettävissä yhteensä 3,81 miljoonaa euroa ja tuen osuus on enintään 70 % hankkeen kustannuksista. Hankkeita käsittelee ja arvioi on Päijät-Hämeen liiton asiantuntijaryhmä. Erityisasiantuntija Petri Veijalainen odottaa jo hakemuksia ja antaa muutaman vinkin heille, jotka miettivät rahoituksen hakemista.

Petrin vinkit

Jätä hakemus hyvissä ajoin

  • Jätä hakemus sähköisesti allekirjoitettuna EURA 2021-järjestelmään hyvissä ajoin ennen haun päättymistä. Viimeisinä päivinä käyttäjiä on EURAssa on todennäköisesti paljon ja käyttäjien määrä voi vaikuttaa myös ohjelman toimintaan. Viikonloppuna ei myöskään saa apua, jos sitä tarvitsisi.
  • Uusi järjestelmä toimii hieman eri tavalla kuin aiempi.

Arvioi hakemus

Kannattaa arvioida vielä itse, että hakemus täyttää erityistavoitteen mukaiset erityiset valintakriteerit ja siinä odotettavat indikaattoritavoitteet.

Varmista sisältö (TTTTV)

  • Tarve – Tavoite – Toimenpiteet – Tuotokset – Vaikutukset
  • Tuo nämä selkeästi esille ja vältä tarpeetonta hankejargoniaa.

Ole tarvittaessa yhteydessä

Jos hakemiseen liittyen jokin mietityttää, ota yhteyttä:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen@paijat-hame.fi

Lisätietoja myös Uudenmaan liitosta:

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/yhteystiedot/maakuntien-liitot / Uudenmaanliitto