Valitse sivu

Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen sopimus (MAL) valtion kanssa. Siinä ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila. Se velvoittaa laatimaan kaupunkiseutusuunnitelman, joka sovittaa yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. KSS antaa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle.

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat laativat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa kaupunkiseutusuunnitelman.

Maakunnan kolme pohjoisinta kuntaa, Padasjoki, Sysmä ja Hartola eivät ole mukana MAL-sopimuksessa, mutta niiden alueelle laaditaan KSS:a vastaava suunnitelma, Päijät-Hämeen rakennemalli.

Kolme luonnosvaihtoehtoa esitetään kartoilla. Typistyvän kehityksen XS-vaihtoehdossa, maltillisen kasvun M-vaihtoehdossa ja voimakkaan kasvun XL-vaihtoehdossa on toisistaan poikkeavat kasvusuunnat sekä asumis- ja työpaikka-alueet.

Palautteen pohjalta syksyllä 2022 valitaan tarkempaa suunnittelua varten yksi vaihtoehto tai useamman yhdistelmä. Suunnitelmat valmistuvat kuntien ja maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2023.

Luonnokset ovat nähtävillä elokuun loppuun saakka.

Kommentoi ja vaikuta suunnitteluun

  • Mikä vaihtoehdoista on mielestäsi kannatettavin?
  • Minne kasvavan väestön tulisi sijoittua?
  • Entä jos väestö vähenee, missä sen tulisi tiivistyä?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden elinkeinoelämän kasvusuunnat?
  • Miten luonnon ydinalueet ja ekologiset yhteydet tulisi turvata jatkosuunnittelussa?
  • Mitä liikenteen kehityskohteita nostaisit esille?
  • Mitä tarkistustarpeita huomaat?

Voit antaa palauteen vapaamuotoisesti sähköpostilla 31.8.2022 klo 15 mennessä osoitteella: toimisto@paijat-hame.fi

Lue lisää

Mikä on kaupunkiseutusuunnitelma (KSS) ja rakennemalli?

Lisätietoja

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
+358 40 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi