Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätti edesauttaa vieraskielisten työllistymistä ja lisätä yritysten tilannetietoa työllistämisestä. Toimenpiteiden valmistelussa se kuuli myös työmarkkinaosapuolia.

Yhteistyöryhmä valitsi kolme toimenpidettä:

 • Valitaan lähettiläsyrityksiä, jotka esimerkillään osoittavat sitoutumisen työllistämällä vieraskielisiä,
 • edistetään Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman työllisyystoimenpiteitä ja
 • tuetaan 3. sektorin toimintaa työllistämisen edistämisessä.

Lähettiläsyritykset näyttävät esimerkkiä

Lähettiläsyritysten etsintä on käynnissä ja Päijät-Hämeen liiton verkkosivulla on täydentyvä lista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka työllistävät vieraskielisiä ja ovat lupautuneet esimerkillään toimimaan asian hyväksi.

Mukaan ilmoittautuneita yrityksiä ja organisaatioita:

 • Galvatek Oy
 • Jyränkölän Setlementti ry
 • Koskisen Oyj
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Oilon Group Oy
 • Osuuskauppa Hämeenmaa
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Vilppulan Tila Oy

Työllistymistä tuetaan myös maahanmuutto-ohjelman toimin ja hankkeilla

Päijät-Hämeen maahanmuutto ohjelma 2021–2025 sisältää runsaasti tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelma-alueena ovat Päijät-Hämeen kunnat ja ohjelma on toiminut usean kunnan kotoutumisohjelmana. Ohjelmatyöllä edistämme työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa, lisäämme maahan muuttaneiden työllisyyttä, parannamme kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisessa, edistämme maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muutosta ja myös kannamme vastuumme humanitaarisesta maahanmuutosta.

Kolmannen sektorin vieraskielisten työllistämistä edistetään muun muassa erilaisin hankkein, joita toteuttavat Lahden Diakonialaitos, Harjulan Setlementti, Jyränkölän Setlementti sekä Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilu.

Razom – Yhdessä – Together -hanke tukee tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen toimintamuodot ovat yhteisöllinen ohjauspiste sekä voimavaralähtöinen ohjauskeskustelu, joka edesauttaa osallistujan sijoittumista työmarkkinoille tai opiskelemaan. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa kohtauttamalla työnhakijoita ja työnantajia.

Lisätiedot:

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
puh. 044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Tilastotietoja:

Uusimmat työllisyystiedot löytyvät täältä:

Kuukausittainen elinvoimakatsaus

https://paijat-hame.fi/kuukausittainen-elinvoimakatsaus/

Kuva: Lassi Häkkinen, Lahden kaupunki