Valitse sivu

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi (31.5.2024), että valtion budjettiin on järjestymässä rahoitusta valtatie 12:n parantamiseksi Lahden ja Kouvolan välillä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoo uutisessa, että asiasta on saavutettu poliittinen päätös ja yhteisymmärrys hallituksessa. Ministerin mukaan ensivaiheessa todennäköisintä on Mankala–Tillola-yhteysvälin parantaminen. Hankkeen rahoitus varmistuu syksyn budjettiriihessä.  Uutinen on otettu ilolla vastaan Päijät-Hämeessä.

 

Kuva Lulu Ranteen twiitistä, jossa teksti: Vt 12 prioriteetti nousee merkittävästi kun se liitetään osaksi E16:sta. Vt 12 Lahti-Kouvola kehittäminen vahvistaisi itä-länsisuunnassa saavutettavuutta ja huoltovarmuutta & turvaisi elinkeinoelämän kuljetusten edellytyksiä. Löydämme tavat rahoittaa ko välin kehittämistä.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ilmoitti pikaviestipalvelu X:ssä torstai-iltana Vt12 Lahti-Kouvola välin rahoittamisesta.

Sotilaallisen liikkuvuuden ja elinkeinoelämän kuljetusten valtaväylä

Valtatie 12 on teollisuuden kuljetusten ja sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä, joka yhdistää Suomen itä-länsisuunnassa. Se kattaa viisi maakuntaa, sen varrella on yhdeksän kasvukeskusta ja seitsemän puolustusvoimien tukikohtaa. Valtatien molemmissa päädyissä on vilkasliikenteiset satamat. 

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol iloitsi liikenne- ja viestintäministerin viestistä:

  • On hienoa, että hallituspuolueet ovat löytäneet ratkaisun yhteysvälin parantamiseen. Valtatie 12 kehittäminen on välttämätöntä Suomen talouden, kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta. Yhteistyössä tehty edunvalvontatyö on kantanut hedelmää, mutta odotamme vielä, että hanke etenee toteutukseen syksyn budjettiriihessä.

Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen on mielissään hankkeen etenemisestä:

  • Vt 12 parantaminen kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin Lahdessa kuin koko Päijät-Hämeessä. Erityisesti se kehittää alueen logistista asemaa ja huoltovarmuuden toteutumista.

Moniongelmainen yhteysväli vihdoin kuntoon

Valtatiellä 12 on useita tien palvelutasoon, turvallisuuteen ja standardiin liittyviä puutteita, jotka heikentävät myös elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä. Tieyhteyden suurimmat korjaustarpeet sijaitsevat Lahti–Kouvola-välillä, jonka liikennemäärät kasvavat jatkuvasti. Reilun 60 kilometrin matkalla ajetaan usean taajaman läpi vaihtuvin nopeuksin. Rajoitukset ovat 50, 60, 80 ja 100 km/h. Nopeusvaihtelut ovat hankalia erityisesti raskaalle liikenteelle kapealla ja mutkaisella tiellä.

Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen kommentoi päätöksen olevan suuri helpotus myös Iitille:

  • Kausalan turvallisuus kasvaa huomattavasti ohitustien toteutuessa ja etenkin raskaan liikenteen siirtyessä viimein pois taajama-alueelta. Myös alemman asteen tieverkon toimivuus ja kevyen liikenteen turvallisuus kohentuvat erityisesti Iitin kirkonkylän suuntaan. Pidemmällä aikavälillä pystymme vahvistamaan kunnan elinvoimaa kaavoittamalla tielinjauksen ja liittymäalueiden ympärille uusia aluevarauksia yrityksille.

Lahti–Kouvola-yhteysvälin parantamista on odotettu pitkään

Valtatie 12 parantaminen on ollut päijäthämäläisten edunvalvontakärkiä jo vuosikymmenten ajan ja yhteysvälille on laadittu suunnitelmia 1980-luvulta lähtien. Päijät-Hämeen kokonaissuunnitelmassa vuosille 1980–2000 yhdeksi pahimmaksi ongelmaksi nostettiin vt 12 ja erityisesti Lahti–Kymen piirin raja.

Yhteysvälin tärkeyttä on perusteltu aiemmin erityisesti elinkeinoelämän ja aikanaan myös Venäjän kaupan näkökulmasta. Muuttunut maailmantilanne nosti itä-länsisuuntaisen liikenteen nyt uudenlaiseen tarkasteluun. Vt 12 perusparantaminen palvelee elinkeinoelämän lisäksi sotilaallista liikkuvuutta, huoltovarmuutta ja myös Itä-Suomen saavutettavuutta.

Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa korostaa hyvää yhteistyötä

  • Yhteysvälin edunvalvontaa on tehty määrätietoisesti ja laajassa yhteistyössä Lahden, Iitin ja maakunnan muiden kuntien sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Edunvalvontaa on tehty myös tiiviissä yhteistyössä eduskunnan Vt 12-työryhmän kanssa. Nyt aika oli kypsä päätöksenteolle. On hienoa, että liikenne- ja viestintäministeri ja hallituspuolueet tarttuivat tähän momentumiin ja päättivät viedä hankkeen maaliin.

Niina Pautola-Mol nostaa esiin myös maakuntien välisen yhteistyön:

  • Turvallisuustilanne muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tämän vuoksi lähdimme tarkastelemaan vt 12 yhteysväliä valtakunnallisena kokonaisuutena Rauman satamasta Kotka–Haminaan. Vt 12 vaikutusalueen maakuntien laatima tilannekuva kirkasti yhteyden merkitystä ja saimme vahvemmat hartiat edunvalvontaan.


Lahti–Kouvola-välin parantamisen kustannusarvio on 165 miljoonaa euroa. Kiireellisintä korjausta odottaa Mankala–Tillola-väli, jonka kustannukset ovat 92 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelma tälle välille on ollut Traficomin hyväksyttävänä syksystä 2023 lähtien, joten hanke on käynnistettävissä nopeasti rahoituspäätöksen jälkeen. 

Lisätietoja:

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, puh. 044 077 3010, niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi
Antti Kalliomaa, edunvalvontajohtaja, puh. 040 547 7157, antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi