Valitse sivu

Valtatien 12 merkityksestä ja kehittämismahdollisuuksista keskusteltiin viime viikolla eduskunnan Vt12 –ryhmän järjestämässä seminaarissa Helsingissä.  Paikalla oli kansanedustajia, kuntien päättäjiä ja viranhaltijoita sekä elinkeinoelämän edustajia. 

Kokoustila. Puhujapöntön takana seisoo aikuinen mies, hänellä on yllään tumma puku, vaalea kauluspaita ja solmio. Hänen taustallaan kaksi isoa näyttöruutua. Puhujakorokkeella tietokone ja mikrofoni.
Mika Kari Valtatie 12 -seminaarissa 16.5.2024 Helsingissä.

Tilaisuuden avasi Eduskunnan Vt12-ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari, joka korosti tien merkitystä Suomen elinkeinoelämälle ja puolustusvoimien toiminnalle.  

  • Valtatie 12 on kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeinen väylä, joka yhdistää eteläisen Suomen tärkeät satamat, varuskunnat ja teollisuusalueet. Sen kehittäminen on välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn ja turvallisuuden kannalta, totesi Kari avauspuheenvuorossaan.

Karttakuva Etelä-Suomesta. Kartalle merkitty Vt12 tie Raumalta Kouvolaan. Karttaan merkitty Puolustusvoimien joukko-osastot.
Valtatie 12 varrella sijaitsee Puolustusvoimien kolme isoa joukko-osastoa ja väylän vaikutusalueella on yhteensä 19 erilaista sotilaallisen liikkuvuuden kannalta merkittävää aluetta.

Sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä 

Valtatie 12 on merkittävä sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä, jonka vaikutusalueella sijaitsee kolme maamme neljästä suuresta joukko-osastosta. Natojäsenyyden myötä myös Vt12 -merkitys on kasvanut sillä tie yhdistää Suomen Yhdysvaltojen kanssa tekemän DCA-puolustussopimuksen mukaisia alueita. Lisäksi säännöllisten natoharjoitusten logistiikka kulkee pääosin vt12-pitkin satamista harjoitusalueille.  
 
Pääesikunnan logistiikkaosaston edustaja, everstiluutnantti Petri Manelius, toikin puheenvuorossaan esiin sotilaallisen liikkuvuuden merkityksen erityisesti Nato-jäsenyyden myötä. 

  • Yhtenä sotilaallisen liikkuvuuden keskeisenä tavoitteena on, että logistinen infrastruktuuri ja sen resilienssi mahdollistaa tarvittaessa suurtenkin joukkojen nopean ja turvallisen keskittämisen, operatiivisen toimintavapauden ja operoinnin ylläpidon, korosti Manelius.  
  • Naton yhteisen puolustuksen kannalta on keskeistä, että sotilasjoukot voivat operoida tehokkaasti koko liittokunnan alueella ja liikkua rajojen yli joustavasti, Manelius painotti.  

Valtatie 12 merkitystä maanpuolustukselle ja huoltovarmuudelle kuvaa se, että tieyhteyden varrella ja vaikutusalueella on kaiken kaikkiaan 19 erilaista sotilaallisen liikkuvuuden kannalta merkittävää aluetta.  

Valtatie 12 – tuleva Eurooppatie 16?  

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki ovat mukana yhteishankkeessa, jossa syksyllä 2023 Liikenne- ja viestintäministeriölle esitettiin, että valtatien 12 luokitusta muutettaisiin, jolloin se olisi jatkossa Eurooppatie 16.   

E-tieluokitus nostaa valtatien 12 painoarvoa ja saattaa vaikuttaa myös investointien etenemiseen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa.    
 
E16-hankkeen selvitysmies Hannu Asumalahti korosti, että ehdotettu E16-tien jatke Suomessa on toteuttamiskelpoinen ja realistinen.  On positiivinen asia, että kaikki jatkeen varrella olevat maakuntaliitot ja isot kaupungit ovat hankkeen takana ja tukeneet hakemuksen tekemistä. 

  • E-tieluokitus nostaa valtatien 12 painoarvoa ja saattaa vaikuttaa investointien etenemiseen valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja EU:n CEF-rahoituksen tukeen. Lisäksi uusi itä–länsi -suuntainen käytävä myös edistää Nato-kumppaneiden yhteistyötä, Asumalahti . 

Valtatie 12 vaikutusalueen maakuntien toiveena on, että E16-hanke etenisi vielä kuluvan vuoden aikana.  

Vt12 yhdistää Satakunnan ja Kaakkois-Suomen satamat 

Keskuskauppakamarin Anne Vanhalan mukaan Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä valtakunnallisista poikittaisyhteyksistä, joka yhdistää Satakunnan ja Kaakkois-Suomen satamat sisämaahan. Tämä tie muodostaa strategisen yhteyden viiden maakunnan välillä, palvellen sekä huoltovarmuutta että elinkeinoelämää. 

  • VT 12 on liikenteellisesti erittäin keskeinen Rauman, Tampereen, Lahden ja Kouvolan kaupunkiseuduille. Tieyhteys palvelee elinkeinoelämää ja yhdistää työssäkäyntialueita, Vanhala korosti.  
  • Tampere–Rauma-välillä sijaitsevilla pienemmillä tuotantopaikkakunnilla, kuten Vammalassa, Huittisissa ja Eurassa, tien olemassaolon on myös koettu olevan ratkaiseva tekijä elinkeinoelämän kehityksessä viime vuosikymmeninä. Lisäksi Lahden ohitustie on parantanut merkittävästi kuljetusten sujuvuutta, Vanhala summasi elinkeinoelämän näkemyksiä.  

Vt12 on osa Euroopan laajuista TEN-T liikenneverkkoa 

Eurooppalaisen TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T-verkko koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta. EU:n CEF-ohjelma rahoittaa Euroopan laajuisen TEN-T-verkon hankkeita. 

Valtatie 12 on osa ydinverkkoa välillä Rauma-Tampere-Tuulos ja kattavaa verkkoa.  Yhteysväli Lahti–Kouvola on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu Euroopan laajuiseen kattavaan liikenneverkkoon.  

Liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen Liikenne- ja viestintäministeriöstä toi puheenvuorossaan esiin CEF-rahoitukseen suunniteltuja muutoksia.  

  • CEF-rahoitusinstrumentti tulee muuttumaan merkittävästi lähivuosina. TEN-T käytäväkoordinaattoreiden raportin mukaan investointitarpeet TEN-T-verkon tavoitteiden saavuttamiseksi ovat Euroopassa arviolta 845 miljardia euroa seuraavan 15 vuoden aikana. 
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sotilaallinen liikkuvuus ovat keskeisiä haasteita, jotka uuden rahoitusvälineen tulee ratkaista, jotta Euroopan sisämarkkinat voivat kehittyä ja turvallisuus taata. Varsinkin sotilaallinen liikkuvuus vaatii huomattavasti suurempaa rahoitusta.  
  • Olennaista on, että hankkeilla on kansallinen rahoitus valmiina, Vihavainen-Pitkänen muistutti. 

Kokoustilassa aikuinen nainen seisomassa puhujapöntön takana. Pöydällä on tietokone ja mikrofoni. Takana suuri näyttöruutu, jossa otsikko: Valtatie 12 Suomen tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä. Teollisuuden kuljetusten ja sotilaallisen liikkuvuuden valtaväylä. Otsikon alla Etelä-Suomen kartta, jossa korostettuna Valtatie 12 ja sen varrella olevat satamat ja elinkeinokeskittymät.

Vt12 tulee kehittää kokonaisuutena 

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol tiivisti seminaarin annin korostamalla tieyhteyden merkitystä valtakunnallisesti tärkeänä poikittaisyhteytenä, jota tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena. Geopoliittinen tilanne on korostanut tieyhteyden roolia Suomen huoltovarmuudelle, logistiselle järjestelmälle ja yhteydelle Eurooppaan.   

  • Toimintaympäristön muuttuessa on luonnollista, että myös maamme liikenneinfrastruktuuria ja siihen liittyviä kysymyksiä arvioidaan uudelleen. VT 12 merkitys näyttäytyy uudessa valossa, jo pelkästään muuttuneen turvallisuustilanteen myötä. Tieyhteydellä on useita eri kokoluokan kehittämiskohteita, joiden toteutuminen parantaisi tieturvallisuutta, sujuvoittaisi elinkeinoelämän kuljetuksia sekä edistäisi sotilaallista liikkuvuutta, Pautola-Mol kiteytti.  

Eduskunnan Vt12-ryhmä

Eduskunnan Vt 12-ryhmä on perustettu vuonna 2021 tehostamaan poliittista vaikuttamista tien parantamiseksi. Tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista valtatie 12:n kehittämiseen liittyvistä hankkeista, edistää niitä poliittisesti sekä tehostaa edunvalvontaa yli puolue- ja vaalipiirirajojen.  

Ryhmään kuuluvat Satakunnan, Pirkanmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mika Kari (sd.) Hämeen vaalipiiristä ja ryhmän kokousvalmisteluista vastaa Päijät-Hämeen liitto. 

Lisätietoja:  

Kansanedustaja Mika Kari, Eduskunnan vt12-ryhmän puheenjohtaja, mika.kari(a)eduskunta.fi
Päijät-Hämeen liiton Edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, Eduskunnan vt12-ryhmän sihteeri, antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi