Valitse sivu

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordisk jämställdhetsfond avaa elokuussa rahoitushaun hankkeille, jotka tähtäävät työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen. Yhteispohjoismaisten hankkeiden hakuaika on 17.8.-16.10.2020. Rahoitusta myönnetään yhteishankkeille, joissa vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta pohjoismaasta tekee yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi. Rahoitusta jaetaan yhteensä 4 miljoonaa DKK (n. 540 000 e). Yksittäiselle hankkeelle voidaan myöntää 1- 2 miljoonaa DKK (n. 135 000 – 270 000e)

Pohjoismaissa tasa-arvotyötä on tehty pitkään, ja maat ovat monessa asiassa sukupuolten tasa-arvon edelläkävijöitä. Kuitenkin pohjoismaiset työmarkkinat ovat vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaan  – Suomi on tässä haasteessa Euroopan heikoimpien maiden joukossa. Työmarkkinoiden vahva jakautuminen miesten ja naisten aloihin vaikuttaa koko yhteiskuntaan: niin naisten ja miesten henkilökohtaiseen talouteen, myös heidän vaikutusvaltaansa, terveyteen ja elämänlaatuun.

Myös koronaviruksella on ollut laajoja vaikutuksia työelämään, ja työmarkkinoiden segregaation vuoksi nämä vaikutukset kohdentuvat sukupuolten näkökulmasta eri tavoin. Eniten kärsineitä aloja ovat olleet terveydenhoito, koulutus ja kuljetusala, jotka ovat vahvasti sukupuolittuneita. Tämän myötä työttömyys ja taloudelliset vaikutukset kohtelevat naisia ja miehiä eri lailla. Tämä lisää toimenpiteiden kiireellisyyttä ja tarvetta.

New call for proposals to combat gender segregation in the Nordic labour market

*********

This year, the Nordic Council of Ministers will be issuing a call for proposals from actors in the Nordic countries co-operating in projects aimed at combating gender segregation in the labour market.  Projects where at least three organisations from at least three Nordic countries co-operate to promote gender equality can apply for grants. The call comprises a total of DKK 4 million, which will be allocated to projects to be implemented over a four-year period. The amount of funding applied for by each project should be between DKK 1–2 million. Applications will be received between 17 August and 16 October.