Helsinki EU Office on yksi Brysselissä toimivista EU-toimistoista, joka valvoo suomalaisten sopimuskumppaniensa etuja ja pyrkii parantamaan niiden toimintaedellytyksiä.

    Sopimuskumppaneina ovat Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammatti-korkeakoulun.

    Siirry Helsinki EU-toimiston sivuille tästä.