Valitse sivu

Matkailu- ja tapahtumaselvityksessä kootaan tietoa maankäytön suunnitelmien tueksi


Päijät-Hämeen liitto ja alueen kunnat selvittävät parhaillaan matkailu- ja tapahtuma-alan tarpeita. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva seudun matkailu- ja tapahtumapalvelujen verkostosta maankäytön suunnittelua varten. Selvitys on tilattu FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Työ alkoi joulukuussa 2021 ja sen on määrä valmistua kevään 2022 aikana.


Matkailun kasvua voidaan tukea myös maankäytöllä


Vastaavia selvityksiä maankäytön suunnitelmia varten on tehty vain vähän. Kuntien yleiskaavojen mitoituksessa huomioidaan usein kyllä uusien työpaikka- ja teollisuusalueiden tarve, mutta matkailualueista todetaan vain jo toiminnassa olevat alueet. Näin silti, vaikka matkailu ja tapahtumapalvelut työllistävät seudulla entistä enemmän ihmisiä.


Selvityksessä tarkastellaan matkailualueiden ja tapahtumien saavutettavuutta – myös kestävyyden näkökulmasta – sekä pysäköinti- ja satamapaikkojen riittävyyttä. Seudullisesti merkittävät matkailuun vaikuttavat tapahtumat laitetaan aikajanalle, ja samalla tunnistetaan isojen tapahtumien kehittämistarpeet ja niissä tarvittavat järjestelyt liikenteen ja infran osalta. Lisäksi selvitetään paikallisten ja seudun ulkopuolisten tapahtumien vaikutukset majoituskapasiteettiin ja täyttöasteeseen kuukausitasolla sekä yksittäisten tapahtumien aikaan.


Yrityksiltä kysytään kehittämistarpeista – nyt on aika vaikuttaa!


FCG ja Lahti Region lähettävät matkailuyrittäjille, tapahtumajärjestäjille ja kunnille alkuvuodesta 2022 kyselyn, jolla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä tulevaisuuden kehittämistarpeista. Tavoitteena on löytää olemassa olevien kohteiden lisäksi uusiakin matkailuun ja tapahtumien järjestämiseen soveltuvia alueita. Toivomme yritysten tuovan esiin myös liikenneyhteyksien ja palveluinfran kehittämistarpeita.


Vastaamalla kyselyyn yritykset saavat äänensä kuuluviin ja seudullisesti merkittävät kehityskohteet näkyville kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin karttoihin. Tämän jälkeen kohteet on helpompi saada myös kuntien yleis- ja asemakaavoihin.


Vaikka matkailu- ja tapahtuma-alalla eletään tällä hetkellä haastavassa tilanteessa ja nopeitakin tukitoimia tarvitaan, on tärkeää katsoa myös pidemmälle. Yhteistyöllä maankäytön suunnittelussa halutaan luoda kestävä pohja yritysten toiminnalle ja kasvulle tulevina vuosina.

Lisätietoja:


Niina Ahlfors

aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi