Valitse sivu

Uutiset aiheesta

DeCo

Hankkeen nimi: Design Collaboration for Sustainable Business
Koordinointi ja toteutus: LAB-ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.4.2024 – 31.3.2028
Rahoittaja: Interreg Europe
Budjetti: 1,8 M€

Interreg Europe -hankkeen: ”DeCo” tavoitteena on kehittää paikallista, alueellista ja kansallista politiikkaa kokemusten vaihdon, innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen avulla niin kestävässä ja kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa, tuotannossa kuin valmistuksessakin. Hanke tukee EU:n asettamia päästövähennystavoitteita ja komission pyrkimystä tehdä kestävistä tuotteista EU:n normi, vauhdittaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja vahvistaa kuluttajia toimijoina vihreässä siirtymässä.

Euroopan maat ja alueet ovat jo kehittäneet malleja kestäviin tuotantoratkaisuihin kiertotalouden periaatteiden pohjalta. Hyviä esimerkkejä tuote- ja palvelumuotoilun käytöstä kiertotaloudessa on myös monia. Käyttämättä on kuitenkin vielä paljon potentiaalia. On olemassa monia menetelmiä ja malleja, joita on pilotoitu, mutta joita ei vielä laajasti toteuteta. On tietoa, taitoja ja arvokkaita kokemuksia, joita ei toistaiseksi ole levitetty ja joita voidaan jakaa eurooppalaisten sidosryhmien kesken.

Käytännössä DeCo – Design Collaboration for Sustainable Business -hankkeen tavoitteet saavutetaan seuraavin tavoin:

  • tunnistamalla kestävän ja kiertotaloussuunnittelun hyviä käytäntöjä
  • tunnistamalla kestävän tuotannon ja valmistuksen hyviä käytäntöjä
  • jakamalla kokemuksia ja tietämystä Euroopan alueiden toimialojen välillä

Hankkeen tuloksena eri sidosryhmien ja kohderyhmien tietämys ja ymmärrys suunnittelumenetelmien mahdollisuuksista edistää kestävää tuotantoa ja valmistusta lisääntyy. Hankkeen keskeisenä tehtävänä on tukea ja kehittää paikallisia, alueellisia ja kansallisia politiikan välineitä ja ohjelmia. Hanke toteuttaa ja tukee myös Euroopan ”vihreää sopimusta”, ”Green Deal”, edellä mainituin keinoin.

Lisätietoja saat hankkeen kotisivuilta.

Lisätietoja:
Sanna Tuominen

Projektikoordinaattori
Puh. 044 077 3437
sanna.tuominen(a)paijat-hame.fi
DeCo logo.