Valitse sivu

Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelma

Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelma (.PDF-tiedosto)

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin (Ympäristöministeriö).​​

Maakunnallinen ohjelma tukee kuntia, kaupunkeja ja kehittäjiä sekä elinkeinoelämää hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa. Siihen kootaan merkittävämpiä toimenpiteitä sekä hankekokonaisuuksia, joita täydentävät kuntien ja muiden toimijoiden omat suunnitelmat. ​​ 

Ohjelman tavoitteet ovat:

 • Hiilineutraali Päijät-Häme 2030​​
 • Kiertotalouden saavuttaminen​​
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen​​

Maakunnallisiin tavoitteisiin pyritään edistämällä eri toimenpiteitä teemoissa:

 • Energia
 • Liikenne
 • Materiaalikierrot
 • Metsät ja maankäyttö
 • Kestävä ruokajärjestelmä ​​

Lisäksi ohjelmassa nostetaan esiin reunaehdot​, jotka tulee huomioida konkreettisissa toimenpiteissä:

Näitä reunaehtoja ovat:

 • Luonnon monimuotoisuus
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sosiaalinen kestävyys​
 • Huoltovarmuus​​

Ohjelmaa on valmistelu vuoden 2023 aikana osallistaen laajalti eri sidosryhmät mukaan työpajoissa ja muissa tapaamisissa.

Lisätiedot

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
puh. +358 44 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

Maarit Virtanen
projektipäällikkö
+358 44 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Johanna Snell
projektipäällikkö
+358 44 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi