Valitse sivu

Kaavoitusjärjestelmä

Yleispiirteisestä yksityiskohtaiseen

Kaavoitus koostuu kolmesta kaavatasosta; maakuntakaavasta, yleiskaavasta ja asemakaavasta. Maakuntakaava on yleispiirteisin kaavataso ja suunnittelu tarkentuu yleiskaavassa ja asemakaavassa.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään suuret maankäytön linjaukset maakunnan alueella. Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle. Maakuntakaava voidaan laatia koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana tai jotain aluetta tai maankäytön muotoa koskevana vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta seudullisella tasolla ja mahdollistaa tarkemmat ratkaisut linjattavaksi kuntakaavoituksessa.

Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asemakaavan laatimista. Se voidaan laatia koko kuntaa koskevana tai tiettyä osa-aluetta koskevana, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaavan laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso, jolla ohjataan rakentamista. Asemakaavalle ohjeena on oikeusvaikutteinen yleiskaava tai maakuntakaava. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Ranta-asemakaavalla ohjataan ranta-alueiden rakentamista, jonka voi laatia myös maanomistaja.

Lisätietoja:

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors@paijat-hame.fi