Valitse sivu

Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä tehdään maakunnan toimijoiden yhteistyönä liikkumisedellytysten parantamiseksi. Päijät-Hämeen liitossa tehtävän liikennesuunnittelun ja liikenteen edunvalvonnan tukena on vuodesta 2014 toiminut liikennejärjestelmäryhmä. Vuonna 2019 valmistuneen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen myötä ryhmän toimintaa jäsenneltiin uudelleen: mukana on nyt uusia sidosryhmiä ja liikennejärjestelmätyötä tehdään aiempaa aktiivisemmalla otteella.

Ryhmässä ovat edustettuina alueen kunnat, Lahden seudun liikenne, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Hämeen poliisilaitos, Liikenneturva sekä Hämeen kauppakamari ja Päijät-Hämeen yrittäjät elinkeinoelämän edustajina.

Liikennejärjestelmäryhmä vastaa osaltaan kuntien ja valtion välisestä säännöllisestä liikenteeseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistämisestä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän tilan seuranta. Strategisen suunnittelun lisäksi jatkuva liikennejärjestelmätyö on luonnollinen osa myös maakunnan aluekehittämis- ja edunvalvontatyötä.

Päijät-Hämeen liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma 21.12.2023 (PDF)

Päijät-Hämeen pääpyörätieverkko (2022) (PDF)

Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä (2022) (PDF)

Päijät-Hämeen kuntien liikkumisen ohjaustyön käynnistäminen, Liikkumisen ohjauksen valtionavustushanke 2021 (PDF)

Liitukoutsi, urheiluseurojen liikenneturvallisuusvalmennus – Päijät-Hämeen kokeilu (2020) (PDF)

Vähäpäästöisen liikenteen edellytykset ja kehittäminen Päijät-Hämeessä, toimenpideohjelma 2020 (PDF)

Henkilöliikennetutkimus 2021: Suomalaisten liikkuminen

Päijät-Hämeen seuturaportti 2021 (PDF)

Henkilöliikennetutkimus 2021 ja 2016, aineistot (PDF)


Lisätietoja:

Petra Isotalo
Liikenteen erityisasiantuntija
044 371 9467
petra.isotalo@paijat-hame.fi