Valitse sivu

EAKR 2021–2027

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2018 tulevan EU:n ohjelmakauden valmistelun. Kansallisessa ohjelmatyössä määritetään EU:n asetusten perusteella strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt. Etelä- ja Länsi-Suomen tavoite yksi yhteinen rakennerahasto-ohjelma koko Suomeen (lukuun ottamatta Ahvenanmaata, joka päättää itse mahdollisesta ohjelmastaan) on toteutumassa. Tämän arvioidaan helpottavan mm. suuraluerajat ylittävää yhteistyötä.

Etelä- ja Länsi-Suomessa tulevan rakennerahastokauden valmistelu on edennyt hyvin. Alueen kaikki maakuntien liitot ja ELY-keskukset ovat tiiviisti mukana valmistelussa. Valmistelun ohjelmasisällöt mukailevat pitkälti kuluvan ohjelmakauden teemoja, mutta niitä päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristöä. Teemoista etenkin ilmastoneutraalisuus, kiertotalous, elinkeinoelämän kilpailukyky ja digitalisaatio ovat keskeisiä Etelä- ja Länsi-Suomen näkökulmasta. Tulevalle ohjelmakaudelle on tarpeen kehittää keinoja, joilla eri rahoitusinstrumentteja voidaan käyttää joustavammin yhdessä. Myös hallinnon keventäminen on edelleen tarpeen.

Ohjelmaluonnos 5/2021

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi