Valitse sivu

EU:n muita rahoitusohjelmia

Paras kotimainen lähde lisätietoon on eurahoitusneuvonta.fi

EU:n tutkimus- ja innovaatio -ohjelmat

Horisontti Eurooppa Ohjelma tukee kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja innovointihankkeita, tutkijaliikkuvuutta, yksittäisen tutkijan tutkimusideaa ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämistä. Lisätietoja suomeksi löytyy Business Finlandin sivuilta.

Muut ohjelmat, kuten

Life Ohjelma toteuttaa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuvia toimia. Lisätietoja suomeksi löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Erasmus+ EU:n koulutuksen, nuorison ja urheilun ohjelma.

EDUFI  EU:n kansalaistoiminnan ja kulttuurin ohjelma kouluille, opetushenkilöstölle ja lukiolaisille.

Luova Eurooppa tukee av-alan, kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä.

CERV on EU:n rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia.

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi