Valitse sivu

EU:n muita rahoitusohjelmia

Paras kotimainen lähde lisätietoon on eurahoitusneuvonta.fi

EU:n tutkimus- ja innovaatio -ohjelmat

Horisontti Eurooppa Ohjelma tukee kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja innovointihankkeita, tutkijaliikkuvuutta, yksittäisen tutkijan tutkimusideaa ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämistä. Lisätietoja suomeksi löytyy Business Finlandin sivuilta.

Muut ohjelmat, kuten

Life Ohjelma toteuttaa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuvia toimia. Lisätietoja suomeksi löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on rahoitusväline, jonka avulla varmistetaan, että siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen toteutetaan oikeudenmukaisesti niin, että ketään ei jätetä jälkeen. Lisätietoja suomeksi löytyy Euroopan komission sivuilta. ­

Erasmus+ EU:n koulutuksen, nuorison ja urheilun ohjelma.

EDUFI  EU:n kansalaistoiminnan ja kulttuurin ohjelma kouluille, opetushenkilöstölle ja lukiolaisille.

Euroopan Naapuruus Instrumentti ENI. Ohjelma toteuttaa rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia Kaakkois-Suomen ja Venäjän alueella. Lisätietoja suomeksi löytyy ulkoministeriön sivuilta.

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi