Valitse sivu

EU:n muita rahoitusohjelmia

INTERREG-ohjelmat

Interreg Europe 2014-2020 Ohjelma tukee viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Baltic Sea Region 2014-2020 Ohjelmen toiminta liittyy läheisesti EU:n Itämeri-strategian painopisteisiin ja toimenpiteiden edistämiseen. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Central Baltic Programme 2014-2020 Ohjelma toteuttaa neljän Itämeren maan (Suomi ml. Ahvenanmaa, Viro, Latvia, Ruotsi) rannikkoalueiden EU:n alueellista yhteistyötä liittyen talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Lisätietoja suomeksi löytyy Uudenmaan liiton sivuilta.

EU:n tutkimus- ja innovaatio -ohjelmat

Horisontti Eurooppa Ohjelma tukee kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja innovointihankkeita, tutkijaliikkuvuutta, yksittäisen tutkijan tutkimusideaa ja pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittämistä. Lisätietoja suomeksi löytyy Business Finlandin sivuilta.

Muut ohjelmat, kuten

Life Ohjelma toteuttaa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuvia toimia. Lisätietoja suomeksi löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on rahoitusväline, jonka avulla varmistetaan, että siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen toteutetaan oikeudenmukaisesti niin, että ketään ei jätetä jälkeen. Lisätietoja suomeksi löytyy Euroopan komission sivuilta. ­

Erasmus+ EU:n koulutuksen, nuorison ja urheilun ohjelma.

EDUFI  EU:n kansalaistoiminnan ja kulttuurin ohjelma kouluille, opetushenkilöstölle ja lukiolaisille.

Euroopan Naapuruus Instrumentti ENI. Ohjelma toteuttaa rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia Kaakkois-Suomen ja Venäjän alueella. Lisätietoja suomeksi löytyy ulkoministeriön sivuilta.

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi