Valitse sivu

Ilmastotiekartta

Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tähän vaaditaan vielä merkittäviä vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen lisäämistä. Päijät-Häme kuuluu Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat (HINKU) -verkostoon. Päijät-Hämeen liitto edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista maakunnassa yhdessä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta sisältää maakunnan vision ja käytännön toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 12.10.2020 ja siitä on sen jälkeen julkaistu kaksi päivitystä. Päijät-Hämeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma 2023-2030 valmistui toukokuussa 2023.

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta

Päijät-Hämeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma

Climate Action Roadmap

Päijät-Hämeen ilmastotiekartan visio on: ”Päijät-Häme on kansainvälisesti tunnustettu, Suomen johtava ilmastomaakunta, jonka elinvoima pohjautuu koko maakunnan yhteiseen, ennakkoluulottomaan ilmastotyöhön”. Hiilineutraalius saavutetaan seuraavien alatavoitteiden kautta:

  1. Vähennämme energiankulutusta ja siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä
  2. Vähennämme liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
  3. Toteutamme Päijät-Hämeen kiertotalouden vision
  4. Vähennämme maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilen sidontaa
  5. Vähennämme metsätalouden ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilinieluja
  6. Edistämme ilmastoasioita keskeisenä osana kuntien päätöksentekoa
  7. Toimimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta on osa EU:n Life-ohjelman tukemaa CANEMURE-hanketta, jota hallinnoi Suomen ympäristökeskus. SYKE tarjoaa ilmastotyön tueksi mm. päästölaskentoja, arvioita hiilinieluista sekä viestintämateriaaleja. Ilmastotiekartan laatimisen lisäksi tavoitteena on kannustaa kuntia, asukkaita ja muita toimijoita konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotyöhön kuuluu myös mm. viestintää, tapahtumia ja tulevaisuustyöpajoja tiekarttatyön tueksi.

Ilmastotyöryhmä

llmastotoimia edistetään yhteistyössä. Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmä kokoaa alueen keskeiset toimijat, kuten kunnat, korkeakoulut ja energiayhtiöt, yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastotoimenpiteitä. Ilmastotyöryhmän kokousajat ja kokousten muistiot löydät Materiaalipankki-sivulta.

Energianeuvonta

Motiva koordinoi valtakunnallista energianeuvontaa ja Päijät-Hämeessä alueellisesta energianeuvonnasta vastaa Ramboll Finland Oy (energianeuvonta(a)ramboll.fi)

Lisätietoja

Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044  077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Life-ohjelman ja Canemure-hankkeen logo