Valitse sivu

Ilmastotiekartta

Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen lisäämistä.

Päijät-Häme sai Hinku-maakuntastatuksen vuonna 2019. Hinku-maakuntien tavoitteena on 80% kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä. Päijät-Hämeen liitto edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista maakunnassa yhdessä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Ilmastotiekartta

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta sisältää maakunnan vision ja käytännön toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 12.10.2020.

Ilmastotiekartta

Climate Action Roadmap

Päijät-Hämeen ilmastotiekartan visio on: ”Päijät-Häme on kansainvälisesti tunnustettu, Suomen johtava ilmastomaakunta, jonka elinvoima pohjautuu koko maakunnan yhteiseen, ennakkoluulottomaan ilmastotyöhön”. Hiilineutraalius saavutetaan seuraavien alatavoitteiden kautta:

  1. Vähennämme energiankulutusta ja siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä
  2. Vähennämme liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
  3. Toteutamme Päijät-Hämeen kiertotalouden vision
  4. Vähennämme maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilen sidontaa
  5. Vähennämme metsätalouden ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilinieluja
  6. Edistämme ilmastoasioita keskeisenä osana kuntien päätöksentekoa
  7. Toimimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta on osa EU:n Life-ohjelman tukemaa CANEMURE-hanketta, jota hallinnoi Suomen ympäristökeskus. SYKE tarjoaa ilmastotyön tueksi mm. päästölaskentoja, arvioita hiilinieluista sekä viestintämateriaaleja. Ilmastotiekartan laatimisen lisäksi tavoitteena on kannustaa kuntia, asukkaita ja muita toimijoita konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotyöhön kuuluu myös mm. viestintää, tapahtumia ja tulevaisuustyöpajoja tiekarttatyön tueksi.

Ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä

lmastotoimia edistetään yhteistyössä. Päijät-Hämeen ilmastotyöryhmä kokoaa alueen keskeiset toimijat, kuten kunnat, korkeakoulut ja energiayhtiöt, yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastotoimenpiteitä sekä laatimaan maakunnan ilmastotiekartan. Ilmastotyöryhmän kokousajat ja kokousten muistiot löydät Materiaalipankki-sivulta.

Energianeuvonta

Motiva koordinoi valtakunnallista energianeuvontaa ja Päijät-Hämeessä alueellisesta energianeuvonnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Yhteyshenkilönä Rambollilla on Anna-Maria Rauhala (anna-maria.rauhala(a)ramboll.fi.

Lisätietoja

Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044  077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi