Valitse sivu

Suomen liikkuvin maakunta

Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hanke toteuttaa Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelmaa. Hanke rahoitetaan kuntien vuosittaisella erillisrahoituksella 1.1.2024–31.12.2026. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mm. kuntien, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.:n, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, koulutusorganisaatioiden, urheiluopistojen, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman ohjausryhmä. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti 1.1.2024 Saila Juntunen.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024:

Kokonaisvaltaisen, hallinnonrajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen

  • Liikkuva Päijät-Häme -ohjelman sekä projektien etenemisen varmistaminen
  • Ohjausryhmän ja projektien yhteistyöryhmän toiminnan koordinointi
  • Yhteistyön rakentaminen uusien toimijatahojen kanssa esim. elinkeinoelämä, media
  • Tietojohtamisen ja hankeyhteistyön tiivistäminen

Olemassa olevien resurssien maksimaalinen käyttö

  • Korkeakoulu ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen

Vaikuttavien toimintamallien vahvistaminen ja käyttöönotto kunnissa

  • Tuki tietojohtamiseen ja toimintamallien jalkautukseen

Hyvien käytäntöjen jakaminen sekä kuntayhteistyön tiivistäminen

  • Kuntien tarpeiden ja toiveiden kartoitus
  • Yhteistyö kuntien liikuntatoimen viranhaltijoiden sekä muiden tahojen kanssa