Valitse sivu

Maahanmuutto

Maahanmuutto-ohjelma 2021–2025 (pdf)

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/02/Maahanmuutto-ohjelma2021-2025_liitteineen_final.pdf

Suomalaisten alueiden haasteena on väestöennusteiden mukaan rajusti vähenevä asukasmäärä, jota syntyvyyden lasku osaltaan vauhdittaa. Väkiluvun lasku ei itsessään ole ongelma. Sen sijaan ongelmiin joudutaan, mikäli nuorten osuus on jatkuvasti pienempi kuin vanhusten. Jo nyt monilla alueen yrityksillä on haasteena löytää osaavaa työvoimaa. Päijät-Häme tarvitsee yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne saadaan kestävälle pohjalle ja työikäistä väestöä pitämään elinkeinoelämän ja yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Maakuntahallitus hyväksyi 8.2.2021 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaa vuosille 2021–2025 ja lähetti sen kuntiin hyväksyttäväksi. Kaikki kunnat hyväksyivät ohjelman kevätkauden 2021 aikana.

Ohjelma-alueena ovat Päijät-Hämeen kunnat, sekä Myrskylä ja Pukkila. Kuntien on lain mukaan valmisteltava kotoutumisohjelmat – Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma voi toimia kunnan kotoutumisohjelmana, mikäli kunta niin päättää.

Maahanmuutto-ohjelma valmisteltiin Päijät-Hämeen liiton johdolla alueen keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Valmistelusta vastasi valmisteluryhmä, jonka työtä ohjasi laaja-alainen ohjausryhmä. Siinä olivat edustettuina alueen kunnat, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Koulutuskeskus Salpaus, LAB-ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY), Hämeen kauppakamari ja Lahden seurankuntayhtymä. Valmistelun aikana järjestettiin kaksi työpajaa sidosryhmille ja toteutettiin maahan muuttaneille kohdennettu kysely.

Ohjelmaan valmisteluun liittyen toteutettiin maahanmuuttajille suunnattu kysely, jonka tarkoitus on tuoda maahanmuuttajien ääni valmisteluun. Lisäksi järjestettiin kaksi työpajaa.

  • Mistä työvoimaa Päijät-Hämeeseen? Työpaja helmikuussa 2020 (järjestäjinä Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen kauppakamari)
  • Mistä työvoimaa Päijät-Hämeeseen  – Innovation Camp Työpaja marraskuussa 2020 (järjestäjinä Päijät-Hämeen liitto, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittäjät ja Lahti Talent Boost –hanke)

Linkki: Työpajan 19.2.2020 aineisto
Linkki: Artikkeli Etelä-Suomen Sanomissa 20.2.2020
Linkki: Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016–2020

Lisätietoja

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
puh. 044 077 3002
saila.juntunen(a)paijat-hame.fi


Tarja Parviainen
kuntayhteistyöpäällikkö
puh. 044 077 3431
tarja.parviainen(a)paijat-hame.fi