Valitse sivu

CEI BOOST

Hankkeen nimi: Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application

Koordinointi ja toteutus: Region Västerbotten

Kesto: 1.3.2023-28.2.2027

Rahoittaja: Interreg Europe

Budjetti: 2,4 M€

Hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisten innovaatioiden käyttöä tukemaan kiertotaloutta alueellisesti pk-yrityksissä älykkään erikoistumisen sektoreilla. Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja testataan lähestymistapoja ja työkaluja, joilla voidaan arvioida, vahvistaa ja tukea alueellisten kiertotalousinnovaatioiden ekosysteemejä ei-suurkaupunkialueilla ja nousevilla alueilla Euroopassa, jotka jäävät jälkeen EU:n asettamasta vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteesta.

Tavoitteena on kannustaa ja tukea kestävien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa kiertotaloudessa, erityisesti uusiin teknologioihin liittyen ja varmistaa, että ratkaisuja käytetään nopeuttamaan siirtymää kestävään kiertotalouteen. Tähän liittyy älykkään erikoistumisen strategioiden parantaminen, rahoitusinstrumenttien kehittäminen ja pilottihanke, jolla edistetään pk-yritysten, kaupunkien ja kansalaisten kestävien, digitaalisesti mahdollistavien ratkaisujen käyttämistä kiertotaloudessa.

Hankkeen osallistujamaat Ruotsi, Liettua, Suomi, Bulgaria, Romania, Espanja, Portugal, Kreikka ja Ranska ovat kiinnostuneita kehittämään digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen. Päijät-Hämeen toinen suomalainen partneri on LAB ammattikorkeakoulu. Päijät-Hämeen liitto keskittyy aluekehitystä ohjaavan strategian ja sen välineiden käytön kehittämiseen sekä kokemusten vaihtoon. Katso lisätiedot hankkeen sivuilta.

Kehityskohteiden tunnistamiseksi kaikilla hankealueilla selvitettiin, missä vaiheessa digitalisaation ja kiertotalouden kanssa mennään. Tutustu Päijät-Hämeen selvitykseen tästä: Digital innovation and circular economy ecosystems analysis (PDF). Löydät muiden alueiden selvitykset CEI BOOST sivuilta.

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Johanna Snell
projektipäällikkö
puh. 044 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi