Valitse sivu

EAKR 2014–2020

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Sekä EAKR- että ESR-toimintaa toteutetaan samassa valtakunnallisessa ohjelmassa, joka on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020.

Päijät-Hämeen liitto myöntää rahoitusta ohjelman EAKR-toimintalinjojen erityistavoitteiden mukaisiin hankkeisiin maakunnan alueella. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Päijät-Hämeen maakuntaohjelman tavoitteita. Lisäksi rahoitettavuuteen vaikuttaa Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet. Rahoitusta kohdennetaan myös ylimaakunnallisiin useamman maakunnan yhdessä toteuttamiin hankkeisiin, joissa edistetään Päijät-Hämeen aluekehitystavoitteita.

Päijät-Hämeen hankkeet käsitellään ennen virallista hankepäätöstä Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa ja palvelee  maakuntamme hanketoimijoita mm. toimenpiteiden tukikelpoisuuden arvioinnissa ja -maksatuksissa. Varsinainen päätösvalmistelu toteutetaan Päijät-Hämeen liitossa, mutta juridiset hankepäätökset tehdään Uudenmaan liitossa.

Päijät-Hämeessä vaikuttavia hankkeita löydät RR-tietopalvelusta.

Kansallinen rakennerahastojen vuosiraportti 2021 löytyy tästä linkistä.

Alla on listattuna EAKR-hankkeita, joita Päijät-Hämeen liitto rahoittaa.

Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 7719 466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi

Elina Aakko
erityisasiantuntija
puh. 044 371 9458
elina.aakko(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle
Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut – alueellinen energiatietopalvelu
LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA
Kestävän yrittäjyyden innovaatiot
Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke)
Co-Design Bay – Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen
REISKA – Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan
Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food
Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot
Teolliset symbioosit
Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin
Lean StartUp-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0)
Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti
Yritysvetoinen terminaali, YTE
ArvoUute
CleanAcceptance – vähähiilisyyttä asumiseen
BIOINVEST – ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA
ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN
LEVARBIO – Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana
Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa
REISKAtex – Tekstiililajitin
TekShops – Protopajat innovaatioalustoina
Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit – NETS
Kiertotaloudella kasvua Viljaklusterille
Kiertoliike – Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
Kokeillen kasvuun – Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille (KOKKA)
TAJUMO – taiteen ja muotoilun elämyskeskus
digiValmistus – Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä
#DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille
HEINOLA REBOOT – UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA
Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen – tuotteistuksesta vientiin
Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa)
LAFF Lahti Fringe Festival
Digikulttuurikylä
Suur-Sysmän historian tuotteistaminen
Verkostoituvat sote-yritykset
Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen – vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat
KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT
Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa
Painovoima – Impact Lahti – tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja
Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn
Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle
DYNAMO – Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina
KUPARI – Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin
Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA)
Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)
sMARTTA – Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille
Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut
Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa
Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto
Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä ”RAKIKY”
HyTeLab – Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö
Tuote- ja palveluvirittämö
Healthcare Cyber Range
Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt – EKI
2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin
Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla
Next Step Lahti Region
Kymiring-innovaatioekosysteemi
NANORAUTA
TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun
KISU – Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä
Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen – ITKO
Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta
Digitaalisen transformaation johtaminen
Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla
BIOSYKLI – Päijät-Hämeen biokiertotalous
City as a Service
Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta
RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet
RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot